Laadunarviointi, sertifiointi ja koulutus

Labquality Oy on suomalainen, puolueeton, potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon laatua edistävä palveluyritys. Labquality Oy auttaa laboratorioita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kehittämään ja ylläpitämään toimintansa laatua tarjoamalla ulkoista laadunarviointia, sertifiointi- ja koulutuspalveluita sekä myös kontrolli- ja referenssimateriaaleja sisäiseen laadunvarmistukseen. Lue lisää...

EQAS

Labquality tarjoaa ulkoisen laadunarvioinnin kierroksia kaikille laboratoriolääketieteen erikoisaloille. Ulkoisen laadunarvioinnin avulla laboratoriot voivat seurata ja parantaa analytiikkansa tasoa, ja saada suoriutumisestaan ulkopuolisen, riippumattoman arvioinnin.
Lue lisää...
 

IQAS

Labquality tarjoaa korkealaatuisia kontrolleja, vakioita ja referenssimateriaaleja sisäiseen laadunvarmistukseen. Kolmannen osapuolen kontrollit mahdollistavat testausjärjestelmien itsenäisen ja riippumattoman arvioinnin sekä tulostason yhtenäisyyden varmistamisen.
Lue lisää...
 

Qualification

Qualification-palvelut tarjoavat välineitä laadunhallinnan kehittämiseen ja potilasturvallisuuden parantamiseen. Qualification palvelee asiakkaitaan puolueettomasti, luotettavasti ja objektiivisesti.
Lue lisää...

 

Education

Labquality Education tarjoaa koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille, tavoitteenaan jatkuvasti paraneva potilasturvallisuus. Suurimpia koulutustapahtumia ovat Labquality Days ja valtakunnalliset vieritutkimuspäivät.
Lue lisää...