Labquality edistää suomalaisen terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta puolueettomalla laadunarvioinnilla sekä sertifiointi- ja koulutuspalveluilla.

Lue lisää
EQAS

Ulkoiset laadunarviointikierrokset laboratorioille ja vieritestaukseen

IQAS

Kontrolli- ja referenssivalmisteet sisäiseen laadunvarmistukseen

Qualification

Sertifiointi -ja laadunarviointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja vieritestaukseen

Education

Seminaarit, verkkokurssit ja laadunhallinnan koulutuspalvelut