Sosiaali- ja terveydenhuollon laadun suunnannäyttäjä

Labquality Oy on ollut mukana potilasturvallisuuden edistämisessä lähes 50 vuotta. Yritys on erikoistunut kliinisten laboratorioiden laadunarviointiin ja laadunvarmistamiseen sekä lääkinnällisten laitteiden ja IVD-laitteiden rekisteröintiin maailmanlaajuisesti. Terveysteknologiaorganisaatioille Labqualityn asiantuntijatiimi tarjoaa korkealaatuisia toimialan sääntelyyn, laadunhallintaan ja myyntilupiin liittyviä palveluita. Labquality on osa COR Group Oy:tä, joka on suomalainen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin yritysperhe.

 

 

Haemme uusia kliinisiä auditoijia asiantuntijaverkkoomme

Haemme asiantuntijajoukkoomme kliinisiksi auditoijiksi radiologeja, isotooppilääketieteen erikoislääkäreitä, kardiologeja sekä syöpähoidon ja sädehoidon erikoislääkäreitä.

Työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille osaamisen varmistamiseen

Palvelumme sisältää kohdennettuja verkkokursseja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, joiden tavoitteena on nostaa perusosaamisen tasoa ja tätä kautta koko organisaation toiminnan laatua. Osaavalla henkilökunnalla varmistetaan potilas-turvallisuus ja hoidon laatu.

Online training on the basics of the IVDR (EU) 2017/746 requirements

The new EU IVDR will bring several changes and affects the IVD economic operators in the entire supply chain, like manufacturers, distributors, importers and suppliers. To support operators to comply with the new IVDR requirements, Labquality will offer an online training course consisting of six sessions.

Vieritutkimuspassi -verkkokoulutus on kehitetty juuri YTHS:n ja sen henkilöstön tarpeita varten.

Johtajaylilääkäri, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Käytännön pienet esimerkkitapaukset koulutuksessa saivat pohtimaan omaa työntekoa ja työtapaa.

Työterveyshoitaja, asiakaspalaute Valtakunnalliselta vieritutkimuspäivältä

Auditointi herätti ajattelemaan asioita. Ulkopuolinen näkee epäkohtia mutta myös toimivia työtapoja.

Asiakaspalaute, Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Pin It on Pinterest