Riippumattomuuspolitiikkamme

Labquality tiedostaa riippumattomuuden ja puolueettomuuden merkityksen ulkoista laadunarviointia, sisäisiä kontrollimateriaaleja, sertifiointia ja koulutuspalveluita tarjoavalle organisaatiolle. Nämä neljä palvelualuetta on eriytetty yrityksessä kukin omaksi liiketoiminta-alueekseen. Palveluita ei tarjota asiakkaille yhdessä, vaan kunkin palvelun myynti tapahtuu erillään muista. Palveluiden hinta perustuu kiinteään hinnastoon tai tapauskohtaisesti asiakkaalle tehtävään tarjoukseen. Useampien palveluiden ostaminen yhdessä ei kuitenkaan vaikuta kokonaishinnoitteluun.

Laadunarvioinnissa Labquality on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton palveluntarjoaja. Riippumattomuus varmistetaan esimerkiksi toimimalla tasapuolisesti ja avoimesti laite- ja reagenssivalmistajien kanssa. Ulkoisten laadunarviointipalvelujen tuottamisessa tarvittavien, yhtiölle erillisellä sopimuksella työskentelevien kierrosasiantuntijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä painotetaan puolueettoman ja riippumattoman toiminnan vaatimusta. Koulutuspalveluissa suurin osa palveluista on kaikille avoimia tapahtumia. Koulutuspalveluiden riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kun suunnitellaan asiakkaan erikseen pyytämää, yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia.

Labquality on aktiivinen ja avoin tiedottaja, koulutamme henkilöstöä systemaattisesti ja keräämme koko ajan palautetta toiminnastamme. Yhteistyössä palveluntuottajien kanssa puolueettomuus ja riippumattomuus varmennetaan ensisijaisesti sopimusteknisen järjestelyin. Näin ehkäisemme virheitä, edistämme toiminnan jatkuvaa kehitystä ja varmistamme puolueettomuuden ja riippumattomuuden toteutumisen.

Labqualityn nimeänä Laatuneuvosto arvioi vuosittain Labqualityn palveluiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Laatuneuvostolla ei ole operatiivista vastuuta ja on siten arvioinnin suhteen neutraali ja riippumaton elin. Yhtiön toimitusjohtaja esittelee Laatuneuvostolle riippumattomuusanalyysin vuosittain, ja lisäksi mahdolliset puolueettomuutta tai riippumattomuutta koskevat valitukset viedään käsiteltäväksi heti seuraavaan Laatuneuvoston kokoukseen. 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu