Haemme uusia kliinisiä auditoijia asiantuntijaverkkoomme

Haemme asiantuntijajoukkoomme radiologeja, isotooppilääketieteen erikoislääkäreitä, kardiologeja sekä syöpähoidon ja sädehoidon erikoislääkäreitä.

Labquality Oy on ollut mukana potilasturvallisuuden edistämisessä jo 50 vuoden ajan. Yritys on erikoistunut kliinisten laboratorioiden laadunarviointiin ja laadunvarmistamiseen sekä lääkinnällisten laitteiden ja IVD-laitteiden rekisteröintiin maailmanlaajuisesti. Lisäksi Labquality tuottaa auditointi- ja sertifiointipalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Näitä ovat mm. sädeturva-auditoinnit eli kliiniset auditoinnit, jotka perustuvat STM:n asetukseen 1044/2018.

Niin kutsutut sädeturva-auditoinnit koskevat ionisoivalle säteilylle altistavaa lääketieteellistä toimintaa. Auditoinneissa selvitetään kuvantamisyksikön noudattamia tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, niiden tuloksia sekä säteilyaltistuksia. Auditoinnissa saatuja tuloksia verrataan saatavilla olevaan tietoon ja kokemukseen hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä. Auditoinnista laaditaan organisaatiolle kirjallinen raportti sekä annetaan kehittämissuosituksia.

Auditointi- ja sertifiointipalvelujen tiimissä työskentelee seitsemän sote-alan ja laadun asiantuntijaa. Lisäksi käytössä on noin 50 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan verkosto sopimusauditoijina.

Auditoinnit toteuttaa koulutettu auditoijaryhmä. Diagnostiikan auditoinneissa pääauditoijana toimii röntgenhoitaja ja muina auditoijina radiologi sekä sairaalafyysikko, mikäli kohteessa on vaativaa kuvantamista. Sädehoitoyksikön auditointiryhmän muodostavat sädehoitoyksikössä työskentelevä röntgenhoitaja, onkologi ja sairaalafyysikko. Isotooppiyksikön auditointiryhmä koostuu isotooppiyksikössä työskentelevästä röntgenhoitajasta, isotooppilääketieteen erikoislääkäristä ja sairaalafyysikosta.

Labquality tarjoaa ulkoisille kliinisille auditoijille auditoijakoulutuksen sekä tekee sopimusauditoijien kanssa toimeksiantosopimuksen yhteistyöstä. Auditoija ei sopimuksella sitoudu tiettyyn määrään auditointeja. Vähintään yksi auditointi vuodessa ylläpitää auditoijapätevyyttä.

 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Pin It on Pinterest

Jaa sivu