5.4 Omaseurantaan soveltuvan testin valinta hoitoyksikön valikoimaan

Potilaiden käyttöön tulevien laitteiden valinnasta vastaa hoitoyksikkö. Hoitoyksikön kannattaa kääntyä tukilaboratorion ja/tai vieritestaustyöryhmän puoleen, kun testin hankinta tulee ajankohtaiseksi.

Testin valinnassa hoitoyksikön valikoimaan tulee huomioida seuraavat asiat:

 • Testin tulee täyttää viranomaisvaatimukset
 • Kilpailutuksissa tulee huomioida potilaiden yksilöllisten tarpeiden aiheuttamat erityisvaatimukset
  • Alentunut näköaisti
  • Poikkeavat motoriset ominaisuudet
  • Lääkitykset
  • Oppimiskyvyn haasteet
  • Iän tuomat erityisvaatimukset: lapsi, nuori, työssäkäyvä, vanhus
 • Tietotekniset ominaisuudet
 • Käytettävyys
 • laadunvarmistustapa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu