2.2 Milloin vieritesti on hyvä valinta

  • Terveydenhuollossa käytettäville vieritesteille tulee olla aina lääketieteellinen peruste.
  • Testauksella tulee saada luotettavaa tietoa potilaan kliinisestä tilasta ja testitulosta tulee pystyä hyödyntämään potilaan hoidossa.
  • Mikäli näytteen kuljetusmatka laboratorioon aiheuttaa viivettä potilaan hoitoon, kannattaa harkita vieritestausta. Viive vaikuttaa myös läpimenoaikoihin ja sitä kautta kustannuksiin sekä potilaan kokemaan tyytyväisyyteen saamastaan hoidosta.
  • Potilaan tilan vaatiessa nopeaa päätöksentekoa, voidaan vieritestauksella parantaa hoidon laatua ja esim. vähentää sairaalassaolopäiviä.
  • Kroonisen taudin seuranta, jossa tarvitaan säännöllisiä laboratoriokokeita, voi olla hyödyllistä tehdä vieritestauksin (INR, Gluk, HbA1c). Potilaan motivaatio ja ymmärrys omaa hoitoaan kohtaan voi parantua ja hoitotasapaino parantua. Luottamus hoitajaan/lääkäriin voi lisääntyä kasvokkain tapahtuvan ohjauksen myötä (esim. diabeteksen kontrollikäynnit). Pitkällä tähtäimellä hyötyä.
  • Potilas, joka pelkää verinäytteiden ottamista, voi myös hyötyä vieritestistä.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu