Lisätietoa vieritestisuosituksesta

Labqualityn vuonna 2009 julkaisema Vieritestisuositus on päivitetty vastaamaan terveydenhuollon muuttuneita tarpeita. Uusi versio julkistettiin 16.5.2018. Vieritestisuositus julkaistaan sähköisenä ja se on kaikille avoin ja maksuton materiaali.

Vieritestisuositus ei ole viranomaissuositus vaan suomalaisen asiantuntijatyöryhmän näkemys parhaista käytännöistä. Vieritestaukselle on julkaistu oma standardi SFS-EN ISO 22870:2016. Standardissa määritellään erityisvaatimukset, jotka koskevat vieritestauksia sairaalassa, avohoidon toimipisteissä tai liikkuvia terveyspalveluja tarjoavassa organisaatiossa ja se on tarkoitettu käytettäväksi standardin ISO 15189 rinnalla.

Suositusta päivittäneen työryhmän puheenjohtajana toimi Elina Porkkala-Sarataho Fimlab laboratorioista. Muut työryhmän asiantuntijat olivat:

  • Huslab: Hannele Kangas, Annukka Mäki ja Christel Pussinen
  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Titta Salopuro
  • Fimlab laboratoriot Oy: Suvi Koskinen ja Jari Hirvonen
  • Islab: Ulla Ristonmaa
  • Nordlab: Tiina Lehto
  • Turun yliopistollinen sairaala: Lauri Ivaska
  • Labquality Oy: Niina Kivi, Heidi Berghäll ja Jonna Pelanti.

Työryhmän lisäksi suositusta kommentoivat asiantuntijat Raisa Loginov (Huslab), Minna Linsamo (Phhyky), Mirkka Kivimäki (Tyks), Marika Havana (Yhtyneet Medix laboratoriot), Outi Malminiemi (Fimlab), Tuukka Helin (HUS), Mari Levula (Mehiläinen) sekä Kirsi Krum (Nordlab).

Kuinka viitata suositukseen?

Suositukseen voi viitata seuraavasti:
www.vieritestisuositus.fi, päivämäärä milloin lainattu/käytetty. Julkaisija Labquality Oy.


Suosituksen päivitysloki

1.11.2018/Labquality Oy: Poistettu virheellinen tieto vajaiden näyteputkien ilmaamisesta. (3.3 Laskimonäytteenotto)
1.11.2018/Labquality Oy: Lisätty suosituksen julkaisupäivä, tietoa vieritestauksen standarista, työryhmän kokoonpano, viittausohjeistus (Lisätietoa suosituksesta).

Pin It on Pinterest

Jaa sivu