Lisätietoa vieritestisuosituksesta

Labqualityn vuonna 2009 julkaisema Vieritestisuositus on päivitetty vastaamaan terveydenhuollon muuttuneita tarpeita. Uusin versio julkistettiin 16.5.2018. Vieritestisuositus julkaistaan sähköisenä ja se on kaikille avoin ja maksuton materiaali. Vuoden 2020 alusta on perustettu uusi työryhmä, jonka tarkoituksena on lähteä päivittämään suositusta.

Vieritestisuositus ei ole viranomaissuositus vaan suomalaisen asiantuntijatyöryhmän näkemys parhaista käytännöistä. Vieritestaukselle on julkaistu oma standardi SFS-EN ISO 22870:2016. Standardissa määritellään erityisvaatimukset, jotka koskevat vieritestauksia sairaalassa, avohoidon toimipisteissä tai liikkuvia terveyspalveluja tarjoavassa organisaatiossa ja se on tarkoitettu käytettäväksi standardin ISO 15189 rinnalla.

Uuden työryhmän puheenjohtajana toimii Mia Sneck Vita Laboratoriosta. Muut työryhmän jäsenet ovat.

  • THL: Salla Kiiskinen
  • Mehiläinen: Kristina Hotakainen
  • Nordlab: Kirsi Krum
  • Huslab: Annakaisa Herrala
  • Huslab: Eeva-Liisa Paattiniemi
  • Labquality Oy: Päivi Burakoff, Heidi Berghäll

Kuinka viitata suositukseen?

Suositukseen voi viitata seuraavasti:
www.vieritestisuositus.fi, päivämäärä milloin lainattu/käytetty. Julkaisija Labquality Oy.


Suosituksen päivitysloki

1.11.2018/Labquality Oy: Poistettu virheellinen tieto vajaiden näyteputkien ilmaamisesta. (3.3 Laskimonäytteenotto)
1.11.2018/Labquality Oy: Lisätty suosituksen julkaisupäivä, tietoa vieritestauksen standarista, työryhmän kokoonpano, viittausohjeistus (Lisätietoa suosituksesta).

Pin It on Pinterest

Jaa sivu