Vieritestisuositus

Vieritestisuositus on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville laboratorioalan ammattilaisille sekä vieritestejä suorittavien terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön. Suositusta voi soveltaa myös potilaan tekemään omatestaukseen. Tämä suositus ei ole viranomaissuositus vaan suomalaisen asiantuntijatyöryhmän näkemys parhaista käytännöistä.

1. Mikä on vieritesti

1.1 Terminologiaa
1.2 Yleisimmät vieritestit
1.3 Lainsäändäntö ja vastuut

2. Luotettava vieritesti

2.1 Laadunvarmistus
2.2 Milloin vieritesti on hyvä valinta?
2.3 Laadukkaan testauksen periaatteet
2.4 Vieritestien laatuvaatimukset ja virhelähteet
2.5 Validointi ja verifiointi

3. Näytteenotto

3.1 Näytteenottoon liittyvät tekijät
3.2 Ihopistenäyte ja siihen liittyvät virhetekijät
3.3 Laskimonäytteenotto
3.4 Verikaasunäytteenotto
3.5 Nielunäytteenotto
3.6 Virtsanäytteenotto

4. Laboratorion tuki vieritestaukseen

4.1 Vieritestauksen tukipalvelu
4.2 Esimerkki hoitoyksikön vastuista ja velvollisuuksista

 

5. Omaseuranta

5.1 Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys omaseurantaan
5.2 Omaseurantaa tekevän potilaan opastus
5.3 Omaseurannan laadunvarmistus
5.4 Omaseurantaan soveltuvan testin valinta hoitoyksikön valikoimaan
5.5 Omaseurantaan soveltuvan testin valinta potilaalle

Pin It on Pinterest

Jaa sivu