Varmista henkilöstösi vieritutkimusosaaminen

Potilasturvallisuuden yksi kulmakivi on osaava henkilöstö. Vieritutkimusosaamisen erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että tutkimuksen suorittaminen turvallisesti ja luotettavasti vaatii ymmärrystä koko vieritutkimusprosessista näytteenotosta aina tulosten tulkintaan. Vieritutkimusosaamisessa korostuu virhelähteiden tunnistaminen ja näiden virheiden minimoiminen oikeilla toimintatavoilla.

Peruskoulutus ei aina vastaa nykypäivän työelämän ja työtehtävien vaatimaa osaamistasoa. Siksi henkilökunnan jatkuva oppiminen tulisi varmistaa, jotta organisaatio voi varmistua yksilöiden riittävästä osaamisen tasosta. Osaavalla henkilökunnalla varmistetaan potilasturvallisuus ja hoidon laatu.

Miten varmistaa vieritutkimusosaaminen?

Labqualitylla on useiden vuosikymmenien kokemus vieritutkimuksiin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Tarjoamme kattavan palveluvalikoiman kaikille vieritutkimusten parissa työskenteleville sekä heidän esihenkilöilleen.

Vieritutkimuksiin keskittyvien palveluidemme avulla varmistat henkilöstösi osaamisen, pysyt ajan tasalla alan suosituksista ja standardeista sekä pystyt motivoimaan ja osoittamaan henkilöstösi osaamisen tason.

Tutustu palveluihimme alla!


Uudistunut vieritestisuositus on aina käytettävissä

Vieritestisuositus on kansallinen asiantuntijaryhmän kokoama suositus parhaista käytännöistä vieritutkimusten suorittamiseen. Vieritestisuosituksesta on juuri julkaistu uusi päivitetty versio, joka sisältää tietoa esimerkiksi vieritestilaitteen valinnasta ja laadunvarmistuksesta. Vieritestisuositusta voi hyödyntää esimerkiksi opiskelumateriaalina tai henkilöstön päivittäisen työn tukena, sillä se on saatavilla ilmaiseksi nettisivuillamme. 

Tutustu vieritestisuositukseen >>


Kuinka hyvin yksikkösi hallitsee vieritestiosaamisen eri osa-alueet?

Osaamistestin tarkoituksena on antaa organisaatiolle tietoa vieritestiosaamisen koulutustarpeista. Osaamistestin tuloksena organisaatio saa tietoa siitä, miten hyvin yksikön henkilökunta hallitsee eri vieritestiosaamisen osa-alueita, ja mitkä ovat ne täydennyskoulutuksen painopisteet, joihin juuri kyseisessä yksikössä tulee panostaa. Myös osaamistesti on hyödynnettävissä täysin ilmaiseksi ja sen tilaaja saa raportin testattavasta henkilöstöstä.

Lue lisää osaamistestistä >>


Varmista, että henkilöstösi osaaminen on ajan tasalla Vieritutkimuspassilla

Vieritutkimuspassi on Labqualityn verkkokoulutuskokonaisuus, jolla varmistetaan henkilöstön vieritutkimusosaaminen. Koulutukseen kuuluu yhdeksän erillistä kurssia: CRP, EKG, INR, HbA1C, Glukoosi, Spiro, virtsan liuskakokeet, COVID-19 ja Strep A. Koulutus antaa henkilöstölle perustiedot ja -taidot suorittaa vieritutkimuksia laadukkaasti, luotettavasti ja potilas-turvallisesti. Kurssit sisältävät lopputentin, jonka avulla varmistetaan, että henkilö on saavuttanut riittävän tietotason.

  Lue lisää >>


Kouluttaudu ISO 22870-standardin asiantuntijaksi

ISO 22870:2016 on standardi, joka antaa vieritestaukselle soveltuvat erityisvaatimukset. Standardin sisältöä voidaan soveltaa vieritestausta suorittavissa toimintayksiköissä, kuten sairaalassa, avohoidon yksiköissä tai liikkuvia terveyspalveluita tarjoavissa organisaatioissa. Labquality tarjoaa koulutusta tämän standardin sisällön ymmärtämiseen ja soveltamiseen käytännössä.

Tutustu koulutukseen >>


 

Etsimme työyhteisöä tai organisaatiota Vieritutkimuspassi-verkkokurssien kehitykseen!

Haemme noin 20 henkilön ryhmää Vieritutkimuspassien kehitykseen. Työyhteisö voi valita vapaasti yhdeksästä Vieritutkimuspassista tarpeisiinsa sopivan. Tämän jälkeen testattavat tekevät alkutestin, lukevat teorian ja tekevät lopulta saman testin uudelleen. Aikaa tähän kannattaa varata noin kaksi tuntia. Testattavat saavat tällä tavalla maksutta suoritettua Vieritutkimuspasseja ja organisaatio saa lopussa yhteenvetoraportin testien tuloksista.

Lähde mukaan ja varmista työntekijöidesi vieritutkimusosaaminen!


Haluatko kuulla lisää vieritutkimuspalveluistamme?

Ota yhteyttä, niin keskustelemme mielellämme tarpeistanne!

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu