Uusi vieritestisuositus on julkaistu!

Vieritestisuositus on asiantuntijaryhmän tekemä suositus vieritestien laadukkaasta käytöstä. Suositus on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville laboratorioalan ammattilaisille sekä vieritestejä suorittavien terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön.

Suosituksen tehtävänä on auttaa vieritestausta suorittavia henkilöitä luomaan yksikköönsä laadukkaat, potilasturvalliset vieritestauksen käytännöt. Sitä voi soveltaa myös potilaan tekemään omatestaukseen.

Ensimmäinen vieritestisuositus julkaistiin vuonna 2009, kun sille nähtiin tarve. Uusin versio suosituksesta on vuodelta 2018.

Mitä uutta vieritestisuosituksessa on?

Vieritestisuosituksen rakennetta on muutettu kirjamaisemmaksi. Sisällysluettelo helpottaa tiedon etsimistä ja suosituksen käyttämistä.

Uudessa suosituksessa on selkeämpi kappalejako, ja otsikointi muutettiin itse vieritutkimusprosessin kannalta kronologisemmaksi, joten suositusta on nyt helpompi lukea.

Rakenteen lisäksi myös sisältöä on päivitetty. Suositukseen on mm. lisätty pieni vieritestisanasto, joka auttaa, jos laboratoriotermit eivät ole ennestään tuttuja. Mukana on nyt myös lyhyet kuvaukset yleisimmistä vieritesteistä kaikkien tutkimusten osalta.

Uudistuneessa suosituksessa on vihdoin mukana myös uusia kuntaliiton O- ja Vt-päätteisiä vieritutkimusnimikkeitä, joiden avulla voidaan erottaa laboratorion ja hoitoyksikön tekemä testaus toisistaan.

Vieritestaukselle asetetut vaatimukset ja lainsäädäntö -kappaleessa pyrittiin huomioimaan uusi IVD-asetus, ja mukana on linkkejä ajantasaisiin asetuksiin.

Luotettavan vieritestin koko prosessi on pyritty kuvaamaan järkevässä kronologisessa järjestyksessä. Uusia otsakkeita on useita:

 • Vieritestin valinta
 • Reagenssien ja tarvikkeiden säilytys
 • Laitteiden käyttäjä- ja vikahuollot
 • Vieritestin analysointi
 • Tulosten siirto ja jäljitettävyys
 • Tulosten tulkinta
 • Virhelähteiden ymmärtäminen
 • Poikkeamien hallinta

Näytteenoton teksti on uudistettu: siihen on lisätty prosessikuvaus ja potilaan tunnistaminen tuotiin omaan kappaleeseen sen tärkeyden vuoksi. Koronapandemian myötä myös nenänielunäytteenotto otettiin mukaan.

Suositukseen on lisätty tekstiä elävöittäviä toiminnallisuuksia, joiden avulla pyritään korostamaan ja selkeyttämään tärkeitä asioita.

Vieritestisuosituksen työryhmä toivoo, että suositusta käytettäisiin aktiivisesti jokaisessa vieritestejä suorittavassa yksikössä ja tukena jo, kun hoitoyksikössä aletaan pohtia vieritutkimuksen käyttöönottoa. Tietoa suosituksen olemassaolosta pyritään myös lisäämään, jotta tämä toteutuisi.

Koska vieritestisuositus on sähköinen, pystytään sitä pitämään ajan tasalla. Tällä hetkellä käyttöliittymästä puuttuu mahdollisuus tulostaa koko suositus yhdellä klikkauksella, mutta toivottavasti tämä tulee olemaan teknisesti mahdollista tulevaisuudessa. Sivuja voi tietysti tulostaa yksittäin.

Keitä vieritestisuosituksen työryhmään kuuluu?

 • Mia Sneck, pj, sairaalakemisti, yksikön vastaava, HUS diagnostiikkakeskus
 • Salla Kiiskinen, sairaalamikrobiologi, THL
 • Kristina Hotakainen, LT Dos, laboratoriosektorin johtaja, Mehiläinen
 • Kirsi Krum, bioanalyytikko, TtM, projektipäällikkö, Nordlab
 • Annakaisa Herrala, sairaalakemisti, HUS diagnostiikkakemisti, HUSLAB vieritestaus
 • Eeva-Liisa Paattiniemi, sairaalakemisti, vyp, HUS diagnostiikkakeskus, HUSLAB
 • Päivi Burakoff, bioanalyytikko, YAMK, koulutuspäällikkö, Labquality
 • Heidi Berghäll, sairaalakemisti, tuotekehityspäällikkö, Labquality
 • Verikaasuasiantuntijana toimi Annukka Mäki, sairaalakemisti, HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB vieritestaus

Uusi vieritestisuositus on nyt vapaasti luettavissa! Tutustu siihen täällä >>

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu