Sisäisen kliinisen auditoinnin koulutukset starttaavat

Uusi säteilylainsäädäntö tuo mukanaan kuvantamisyksiköille velvoitteen tehdä sisäisiä kliinisiä auditointeja vähintään neljän vuoden välein. Näiden suunnitteluun kannattaa panostaa juuri nyt, sillä erillistä siirtymäaikaa lain voimaantulon jälkeen ei ole. Labquality aloittaa toukokuussa yksipäiväisten koulutuksien kiertueen. Ensimmäinen koulutus järjestetään toukokuussa Helsingissä, ja syksyllä koulutuksia on ympäri Suomen. Koulutuksen käynyt saa sisäisen kliinisen auditoijan todistuksen.

Lue lisää

Labquality mukana väitöstutkimuksessa diagnostiikan laadunparantamisesta

Labqualityn tuotantojohtaja Jonna Pelanti on aloittanut väitöskirjaprojektin yhteistyössä HUSLABin kanssa liittyen diagnostiikan laadunparantamiseen. Väitöskirjaprojektin tarkoituksena on tuottaa laboratoriotutkimusten viitearvoja suureen datamäärään pohjautuen sekä Labqualityn EQA-tulosten hyödyntäminen ja uuden lisäarvon tuottaminen asiakkaille heidän suoriutumisestaan.

Lue lisää

Tiedote 2.4.2019

Labquality Oy käynnisti 25.1.2019 prosessin, jossa tarkastettiin muuttuneessa tilanteessa Esperi Care Oy:n johtamisjärjestelmän ISO 9001 sertifikaatin voimassaolon edellytykset. Prosessin mukainen erityisauditointi on valmistunut ja Labquality Oy on akkreditoituna sertifiointielimenä tehnyt päätöksen sertifikaatin voimassaolon jatkamisesta keskeytyksettä.

Lue lisää

Uusin Moodi-lehti on ilmestynyt

Vuoden 2019 ensimmäinen Moodi-lehti on julkaistu, ja nyt voit lukea sen myös näköislehtenä. Tällä kertaa teemana on ilmastonmuutos. Mukana myös muita ajankohtaisia aiheita sekä tuhti paketti Labquality Days 2019 tunnelmia.

Lue lisää

Labquality Oy:llä pätevyys sertifiointitoimintaan jo vuodesta 2007

Labquality Oy on suomalainen, puolueeton ja riippumaton laatupalvelujen tuottaja jo vuodesta 1971. Yhtiö on tuottanut myös ISO 9001 sertifiointipalveluja vuodesta 2007 alkaen. Labquality Oy:llä on koko sertifiointipalvelujen tuotannon ajan ollut FINASin myöntämä akkreditointi ISO/IEC 17021 toiminnan laadukkuuden varmistamiseksi. Akkreditointi kattaa palvelut terveydenhuoltoon, sosiaalihuollon laitospalveluille sekä sosiaalihuollon avopalveluille.

Lue lisää

Labquality palkitsi laadunedistäjiä

Vuodesta 1994 saakka Labquality on palkinnut henkilöitä, jotka ovat omistaneet uransa terveydenhuoltoalan laadun edistämiselle. Torstaina 7.helmikuuta Labquality Daysissä perinnettä jatkettiin palkitsemalla kaksi henkilöä laadunedistämispalkinnolla. Tapahtumassa jaettiin myös elämäntyöpalkinto Raimo Tenhunen Award.

Lue lisää

Tiedote Esperi Care Oy:n laatusertifikaatista (27.1.2019)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tiedotti perjantaina 25.1.2019, että se on päättänyt keskeyttää Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toiminnan välittömästi aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi. Esperi Care Oy:llä on vuodesta 2014 alkaen voimassa oleva ISO 9001 -sertifikaatti. Kyseinen sertifikaatti on Labquality Oy:n myöntämä. Labquality Oy pitää tilannetta valitettavana ja on sertifikaatin myöntäjätahona ryhtynyt tarvittaviin toimiin sertifikaatin voimassaoloedellytysten tarkistamiseksi.

Lue lisää

Suomen ensimmäinen 15224-laatusertifikaatti Helsinki Hospitalille

Labquality on myöntänyt 10. joulukuuta 2018 Helsinki Hospital Oy:lle Suomen ensimmäisen 15224-laatusertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että Helsinki Hospitalin toiminta täyttää edellä mainitun laatujärjestelmän vaatimukset. Kyseinen sertifikaatti tulee jatkossa olemaan yksi merkittävä vaihtoehto laadukkaan toiminnan osoittamiseen terveydenhuollossa.

Lue lisää

Moodi: Biouhat teemanumero julkaistu

Uusin asikaslehtemme Moodi on julkaistu. Se käsittelee ajankohtaista aihetta, biouhkia. Miten erilaiset biouhat näyttäytyvät niin laboratorion, terveydenhuollon kuin yksilön arjessa? Lue lisää näköislehdestä.

Lue lisää

Pin It on Pinterest