Labquality Oy ostaa Lean Entries Oy:n vahvistaakseen konsultointipalvelujaan

Labquality Oy ostaa enemmistön Lean Entries Oy:n osakekannasta. Lean Entries on suomalainen startup-yritys, jonka innovatiivinen digitaalinen palvelualusta Entries yhdistettynä terveysteknologian sääntelyosaamiseen ja koulutustarjontaan vahvistavat Labquality Oy:n palvelutarjoomaa. Terveysteknologian saattaminen markkinoille vaatii merkittäviä resursseja ja jokaisella alan innovaatiolla on edessään runsaasti säädöksiä, joihin on vastattava menestyksekkäästi. Entries-alusta ja sen ympärille rakennettu palvelukonsepti tarjoavat nopean ja helpon … Jatka

Lue lisää

Labquality Oy liittyi Sailabin jäseneksi edistämään terveysteknologia-alan äänen kuulumista

Labquality Oy liittyi Sailab – MedTech Finland ry:n jäseneksi. Tämä mahdollistaa Labqualitylle tiiviimmän terveysteknologia-alan uudistuvan sääntelyn aktiivisen seuraamisen ja mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön. Sailab on Suomalaisten terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. – Sailabin jäsenyys antaa meille hyvän pohjan tiivistää yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa, toteaa Labqualityn Medical Development Manager Mika Siitonen. Sailabin jäsenyys tehostaa terveysteknologia-alan uudistuvan sääntelyn … Jatka

Lue lisää

Osaava henkilöstö menestyksen takaajana – Haastattelussa Terveystalon Marjut Murtosaari

Terveydenhuollon palvelut ovat muuttuneet ja kehittyneet viimeisten vuosien aikana huimaa vauhtia. Korona-aika on kiihdyttänyt muutosvauhtia entisestään. Terveydenhuollon asiakkaita pitää kyetä palvelemaan muuttuneessa ympäristössä uusin ja innovatiivisin tavoin. Haastattelimme Terveystalon laboratorion palvelukoordinaattori Marjut Murtosaarta osaavan henkilöstön merkityksestä Terveystalon toiminnalle ja siitä, miten heillä ylläpidetään henkilöstön osaamista. Kehittyvä ja osaava henkilökunta on perinteisesti nähty yrityksen voimavarana ja … Jatka

Lue lisää

Tays Sydänkeskuksen laatujärjestelmälle myönnetty terveydenhuollon laatusertifikaatti SFS-EN 15224

Labquality luovutti 14. joulukuuta 2020 Tays Sydänkeskukselle terveydenhuollon laatustandardin, SFS-EN 15224, mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti on myönnetty osoituksena siitä, että Tays Sydänkeskuksen laatujärjestelmä täyttää SFS-EN 15224 standardin vaatimukset. Myönnetty sertifikaatti kattaa hallinnon sekä sydänsairaalan sairaala- ja vastaanottopalvelut kardiologisten ja sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa organisaation kaikissa toimipisteissä. Lisäksi Tays Sydänkeskuksen hallinnon ja Sydänkeskuksen hankintapalveluyhtiön … Jatka

Lue lisää

Osaamisvaatimukset ja osaamisen todentaminen vaihtelevat eri toimialoilla – mitä parannettavaa on terveydenhuoltoalalla?

Mitä yhteistä on ympäristönäytteenottajan sertifikaatilla, ensiavun EA1-todistuksella, hygieniapassilla ja työturvallisuuskortilla? Kaikki kuvaavat henkilön ammatillista osaamista. Joissakin ammateissa osaamisen todentaminen on lakisääteistä, ja toisinaan osaamisen todentaminen voi perustua virallisen standardin luomiin hyviin käytänteisiin. Kirjoituksessaan Labqualityn koulutussuunnittelija Miia Kämppi peräänkuuluttaa terveydenhuollon toimintatapojen yhtenäistämistä sekä pohdintaa siitä, millaiset alan työtehtävät vaativat osaamisen todentamista.  Passit ja sertifikaatit yhtenäistävät osaamisen varmistamista  Elintarviketoimialan … Jatka

Lue lisää

Labqualitysta ensimmäinen SFS-EN 15224:2016 standardin akkreditointi- statuksen saanut sertifiointitoimija 

Labquality Oy on ensimmäisenä suomalaisena sertifiointitoimijana saavuttanut standardin SFS-EN 15224:2016 akkreditointistatuksen. Akkreditoinnin eli pätevyyden toteamisen myönsi kansallinen akkreditointielin FINAS. Akkreditointi todentaa Labqualityn pätevyyden sertifiointitoimijana SFS-EN 15224:2016 standardin osalta ja yrityksen myöntämien sertifiointitodistusten luotettavuuden.  Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia. FINASin akkreditointitoiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. Näin ollen myös Labqualityn … Jatka

Lue lisää

Labquality Days lipunmyynti on avautunut – varmista paikkasi alan ykköstapahtumassa

Suomen suurin terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen laatuun keskittyvä tapahtuma Labquality Days avautuu helmikuussa virtuaalisesti.  Verkkotapahtuman ohjelmassa korostuvat laboratoriotyöskentelyn kehittyvät menetelmät ja diagnostiikka, terveydenhuollon uudet teknologiat sekä sote-palveluiden riskien- ja laadunhallinta. Lipunmyynti on tapahtumaan on nyt avautunut! Tapahtuman ohjelmassa on laaja kattaus alan ajankohtaisia aiheita. Puheenvuoroja on muun muassa laboratoriotutkimusten laadusta, laboratoriolääketieteen erikoisalojen ajankohtaisista aiheista, terveysteknologiasta, lääkinnällisistä … Jatka

Lue lisää

Vieritestausta tekevien ammatillinen osaamisen varmistaminen on tärkeää

Labqualityn koulutuspäällikkö Päivi Burakoff pohtii kirjoituksessaan, miksi vieritestejä (pikatestejä) tekevien terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen tulisi varmistaa ja miten se olisi toteutettavissa.  Hoitotyöhön liittyy suuri määrä erilaisia työtehtäviä, jotka kaikki tulisi hallita. Joskus tämä voi tuntua työntekijästä jopa ylitsepääsemättömältä työtaakalta. Yksi pieni, mutta erittäin tärkeä osa-alue, joka tulisi hallita on vieritutkimusten laatu. Mitä enemmän vieritutkimusten teko siirtyy … Jatka

Lue lisää

Voiko verkkokoulutuksilla parantaa henkilöstön osaamista?

Potilaan lähellä tehtävien laboratoriotestien, eli vieritutkimusten, määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Kasvu on asettanut uusia vaatimuksia testaamisen kouluttamiseen ja jatkuvan koulutuksen järjestämiseen, sillä monet vieritutkimuksista kohdentuu hoitotyöntekijöille, joilla ei ole laboratorioalankoulutusta. Labquality haastatteli Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hallinnon ylihoitajaa Minna Ylöstä paikallisista vieritutkimuksen käytännöistä ja osaamisen varmistamisesta.

Lue lisää

Ulkoisen laadunarvioinnin vuosiohjelma 2021 on julkaistu

Uusi vuosiohjelma sisältää 10 uutta laadunarviointikierrosta ja ennakkoilmoituksen 7 suunnitellusta koekierroksesta. Uusien kierrosten lisäksi tarjoamme vuosittain laajenevan valikoman yhdistelmäkierroksia, jotka sisältävät myös pre- ja postanalyyttisen vaiheen arvioinnin. Kierrosten tilaaminen alkaa 5.10.2020, ja pyydämme teitä tekemään vuositilauksenne marraskuun loppuun mennessä, jotta varmistatte osallistumisenne kaikille tarvitsemillenne kierroksille.

Lue lisää

Pin It on Pinterest