Labquality Oy:llä pätevyys sertifiointitoimintaan jo vuodesta 2007

Labquality Oy on suomalainen, puolueeton ja riippumaton laatupalvelujen tuottaja jo vuodesta 1971. Yhtiö on tuottanut myös ISO 9001 sertifiointipalveluja vuodesta 2007 alkaen. Labquality Oy:llä on koko sertifiointipalvelujen tuotannon ajan ollut FINASin myöntämä akkreditointi ISO/IEC 17021 toiminnan laadukkuuden varmistamiseksi. Akkreditointi kattaa palvelut terveydenhuoltoon, sosiaalihuollon laitospalveluille sekä sosiaalihuollon avopalveluille.

Lue lisää

Labquality palkitsi laadunedistäjiä

Vuodesta 1994 saakka Labquality on palkinnut henkilöitä, jotka ovat omistaneet uransa terveydenhuoltoalan laadun edistämiselle. Torstaina 7.helmikuuta Labquality Daysissä perinnettä jatkettiin palkitsemalla kaksi henkilöä laadunedistämispalkinnolla. Tapahtumassa jaettiin myös elämäntyöpalkinto Raimo Tenhunen Award.

Lue lisää

Tiedote Esperi Care Oy:n laatusertifikaatista (27.1.2019)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tiedotti perjantaina 25.1.2019, että se on päättänyt keskeyttää Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toiminnan välittömästi aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi. Esperi Care Oy:llä on vuodesta 2014 alkaen voimassa oleva ISO 9001 -sertifikaatti. Kyseinen sertifikaatti on Labquality Oy:n myöntämä. Labquality Oy pitää tilannetta valitettavana ja on sertifikaatin myöntäjätahona ryhtynyt tarvittaviin toimiin sertifikaatin voimassaoloedellytysten tarkistamiseksi.

Lue lisää

Suomen ensimmäinen 15224-laatusertifikaatti Helsinki Hospitalille

Labquality on myöntänyt 10. joulukuuta 2018 Helsinki Hospital Oy:lle Suomen ensimmäisen 15224-laatusertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että Helsinki Hospitalin toiminta täyttää edellä mainitun laatujärjestelmän vaatimukset. Kyseinen sertifikaatti tulee jatkossa olemaan yksi merkittävä vaihtoehto laadukkaan toiminnan osoittamiseen terveydenhuollossa.

Lue lisää

Moodi: Biouhat teemanumero julkaistu

Uusin asikaslehtemme Moodi on julkaistu. Se käsittelee ajankohtaista aihetta, biouhkia. Miten erilaiset biouhat näyttäytyvät niin laboratorion, terveydenhuollon kuin yksilön arjessa? Lue lisää näköislehdestä.

Lue lisää

Päivi Burakoff koulutuspäälliköksi

Bioanalyytikko Päivi Burakoff on aloittanut koulutuspäällikkönä Labqualityssä. Vastuullaan hänellä on tapahtumien ja koulutusten suunnittelu, kehittäminen ja myynti. Päivi siirtyi meille YML:stä, missä hän toimi pitkään tuotannon, palvelukehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Lue lisää
Labqualityn ulkoiset laadunarviointikierrokset 2019

Labqualityn laadunarviointipalvelut 2019

Uudet yhdistelmäkierrokset Labqualityn ulkoisen laadunarvioinnin vuosiohjelma 2019 on julkaistu. Uusi ohjelma sisältää lähes 40 laadunarviointikierrosta, jotka kattavat laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen lisäksi myös pre- ja/tai post-analyyttisen vaiheen laadunarvioinnin. Nämä ns. yhdistelmäkierrokset on merkitty ohjelmaan EQA3 -tunnuksella. Labquality on tällä hetkellä ainoa ulkoisia laadunarviointipalveluita tarjoava organisaation, joka täyttää ISO15189 -standardin vaatimukset pre- ja post-analyyttisen vaiheen sisällyttämisestä ulkoisille … Jatka

Lue lisää

Kati Räätäri myyntijohtajaksi

FK, MBA Kati Räätäri on aloittanut Labqualityn myyntijohtajana lokakuun alussa. Katin vastuulla on auditointi-, sertifiointi- sekä koulutuspalveluiden myynti ja liiketoimintojen kehittäminen. Kati on toiminut pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon alalla eri rooleissa, muun muassa Tiedolla julkisen terveydenhuollon toimialan johtajana.

Lue lisää
Labquality Moodi 2018 asiakaslehti

Sote ja laatu teemanumero on ilmestynyt

Moodin uusin numero käsittelee ajankohtaista sote ja laatu -teemaa. Näkökulmina ovat niin tulevaisuuden laadulliset haasteet laboratorioissa, standardisoinnin hyödyt sotealan muutoksessa kuin digitaalisuuden tuomat mullistukset terveydenhuollossa. Tutustu mielenkiintoisiin artikkeleihin nyt julkaistussa näköislehdessä!

Lue lisää

Pin It on Pinterest