Laadukas näytteenotto -koulutuskokonaisuus saatavilla

Labquality lanseeraa syksyllä 2021 uuden laadukas näytteenotto -koulutuskokonaisuuden, jossa käsitellään eri näytteenottotapojen periaatteita ja virhelähteitä opettavalla otteella. Laadukas näytteenotto koulutuskokonaisuus tuo täydennyskoulutuskenttään kaivattua koulutusta näytteenotosta. Laadukas näytteenotto koostuu neljästä yksittäisestä koulutuksesta: Mikrobiologisten näytteiden ottaminen, virtsanäytteenotto, ulostenäytteenotto ja laskimonäytteenotto. Koulutusten tarkoitus on tuoda esille laadun näkökulmasta juuri ne palaset, joita arkityössä on osattava huomioida luotettavan potilastuloksen … Jatka

Lue lisää

HUS Logistiikan laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 -sertifikaatti

HUS Logistiikan uusi laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Labqualityn myöntämä laatusertifikaatti luovutettiin HUS Logistiikalle toukokuussa. HUS Logistiikan laatujärjestelmäprojekti sai alkunsa tarpeesta vakioida eri toimipisteiden toiminnot, toimintamallit ja johtaminen yhdenmukaisiksi. ISO 9001 -sertifikaatti kattaa hankinta-, logistiikka-, lääkintäteknisten- ja valokuvauspalveluiden tuottamisen sosiaali- ja terveystoimialalla, minkä vuoksi se oli luonteva valinta HUS Logistiikan toiminnoille. HUS Logistiikan laatupäällikkö … Jatka

Lue lisää

Labquality tuo täysin uudenlaisen palvelun laboratorioiden alueellisen laadunarvioinnin tueksi

Suuret laboratorio-organisaatiot ovat jo vuosia järjestäneet omia vertailumittauskierroksia eri toimipisteiden välillä hallitakseen organisaation sisäistä, eri laboratorioiden välistä tulosten variaatiota. Vertailumittauksia on toteutettu potilasnäytteillä ja laskenta on suoritettu esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmilla. Labqualityn uusi palvelu “IMEQA” (Intermediate Quality Assessment) tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden järjestää nämä sisäiset vertailumittauskierrokset LabScala-ohjelmiston avulla omia näytteitä käyttäen sekä tulosten keräämisen, laskennan ja raportoinnin kätevästi … Jatka

Lue lisää

Koulutuksesta vauhtia terveysalan startupien kasvuun

Helsingin kaupunki ja Labqualityyn kuuluva Lean Entries toteuttivat yhteistyössä Regulatory Essentials in Health Tech -koulutuksen keväällä 2021. Kohderyhmänä oli Helsingin alueen terveysalueen tutkijatiimit ja startupit, ja koulutus oli osa Helsingin kaupungin kasvuyritys- ja innovaatioekosysteemin kehittämistä. Koulutuksen tavoitteena oli nostaa varhaisen vaiheen yritysten sekä yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa olevien tiimien osaamista lääkinnällisten laitteiden säädöksistä. Koulutuksen myötä startupit ja tutkijatiimit saivat varhaisen vaiheen tukea standardien ja lakisääteisten vaatimusten hallintaan. Tämä auttaa myös … Jatka

Lue lisää

Uusia ulkoisia laadunarviointi- kierroksia Labqualityn  valikoimaan  

Labquality tuo ohjelmaansa täysin uudenlaisen ulkoisen laadunarviointikierroksen, jossa tarkastellaan erilaisten paineilmakuljettimien eli putkipostijärjestelmien vaikutusta preanalyyttisiin tekijöihin, kuten hemolyysiin.   Erityyppisille paineilmakuljettimille ja putkipostijärjestelmille suunnattu uusi ulkoinen laadunarviointikierros laskee kuljetinjärjestelmästä johtuvan tärinän ja muiden fysikaalisten tekijöiden aiheuttaman hemolyysin ja näytteen hylkäämisen todennäköisyyden, kun pyyntönä ovat kalium, LD ja ASAT. Kierros on suunnattu laboratorioille, jotka käyttävät paineilmakuljettimia verinäytteiden kuljettamiseen.   – Tämä on erittäin mielenkiintoinen uusi … Jatka

Lue lisää

Uusi spirometria-suositus ilmestyy huhtikuussa – tilaa lehti ennakkoon!

Labquality tuottaa ja ylläpitää kansallista spirometriasuositusta. Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistyksen ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen asiantuntijoista koostunut työryhmä on päivittänyt suositukset spirometria- ja PEF-mittausten suorittamiseksi ja arvioimiseksi.   Keskeisimmät muutokset koskevat mm. tutkimukseen vaikuttavia lääkkeitä tutkimuksen tuloskäyrien hyväksymis- ja toistettavuuskriteerissä. Muutoksia on tehty myös kalibrointiohjeeseen ja bronkodilataatiokokeen suorittamiseen sekä useaan pienempään kokonaisuuteen.    Suosituksissa on noudatettu Euroopan keuhkolääkäriyhdistyksen (ERS) ja American Thoracic Societyn (ATS) vuonna 2019 päivitettyä ohjeistoa spirometriatutkimusten vakioimisesta ja ERS:n suositusta PEF-mittausten suorittamisesta ja arvioinnista.    Uusi spirometria-suositus ilmestyy Labqualityn Moodi-lehden erikoisnumerona … Jatka

Lue lisää

Labquality Oy ostaa Lean Entries Oy:n vahvistaakseen konsultointipalvelujaan

Labquality Oy ostaa enemmistön Lean Entries Oy:n osakekannasta. Lean Entries on suomalainen startup-yritys, jonka innovatiivinen digitaalinen palvelualusta Entries yhdistettynä terveysteknologian sääntelyosaamiseen ja koulutustarjontaan vahvistavat Labquality Oy:n palvelutarjoomaa. Terveysteknologian saattaminen markkinoille vaatii merkittäviä resursseja ja jokaisella alan innovaatiolla on edessään runsaasti säädöksiä, joihin on vastattava menestyksekkäästi. Entries-alusta ja sen ympärille rakennettu palvelukonsepti tarjoavat nopean ja helpon … Jatka

Lue lisää

Labquality Oy liittyi Sailabin jäseneksi edistämään terveysteknologia-alan äänen kuulumista

Labquality Oy liittyi Sailab – MedTech Finland ry:n jäseneksi. Tämä mahdollistaa Labqualitylle tiiviimmän terveysteknologia-alan uudistuvan sääntelyn aktiivisen seuraamisen ja mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön. Sailab on Suomalaisten terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. – Sailabin jäsenyys antaa meille hyvän pohjan tiivistää yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa, toteaa Labqualityn Medical Development Manager Mika Siitonen. Sailabin jäsenyys tehostaa terveysteknologia-alan uudistuvan sääntelyn … Jatka

Lue lisää

Osaava henkilöstö menestyksen takaajana – Haastattelussa Terveystalon Marjut Murtosaari

Terveydenhuollon palvelut ovat muuttuneet ja kehittyneet viimeisten vuosien aikana huimaa vauhtia. Korona-aika on kiihdyttänyt muutosvauhtia entisestään. Terveydenhuollon asiakkaita pitää kyetä palvelemaan muuttuneessa ympäristössä uusin ja innovatiivisin tavoin. Haastattelimme Terveystalon laboratorion palvelukoordinaattori Marjut Murtosaarta osaavan henkilöstön merkityksestä Terveystalon toiminnalle ja siitä, miten heillä ylläpidetään henkilöstön osaamista. Kehittyvä ja osaava henkilökunta on perinteisesti nähty yrityksen voimavarana ja … Jatka

Lue lisää

Tays Sydänkeskuksen laatujärjestelmälle myönnetty terveydenhuollon laatusertifikaatti SFS-EN 15224

Labquality luovutti 14. joulukuuta 2020 Tays Sydänkeskukselle terveydenhuollon laatustandardin, SFS-EN 15224, mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti on myönnetty osoituksena siitä, että Tays Sydänkeskuksen laatujärjestelmä täyttää SFS-EN 15224 standardin vaatimukset. Myönnetty sertifikaatti kattaa hallinnon sekä sydänsairaalan sairaala- ja vastaanottopalvelut kardiologisten ja sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa organisaation kaikissa toimipisteissä. Lisäksi Tays Sydänkeskuksen hallinnon ja Sydänkeskuksen hankintapalveluyhtiön … Jatka

Lue lisää

Pin It on Pinterest