Moodi-lehden julkaiseminen päättyy vuoden 2019 lopussa

Asiakaslehtemme Moodin julkaiseminen päättyy vuoden 2019 lopussa. Moodin osalta muutosta ja uusia tuulia lehden sisältöön on haettu jo useamman vuoden ajan. Viestintäalan muutoksissa printtiasiakaslehdet ovat olleet katoava luonnonvara, ja Moodi onkin ollut yksi pitkäikäisimmistä tässä joukossa. Ensimmäinen Moodi julkaistiin vuonna 1977. Siitä ajasta on niin Labqualityn toiminnassa kuin viestinnän kentällä tultu pitkä matka nykypäivään. Laajentunut asiakaskuntamme, monipuolisemmat viestintäkanavat ja ylipäänsä tarve nopeammalle tiedonvälittämiselle ovat tuoneet meidät tilanteeseen, jossa on aika ottaa uudenlainen strateginen askel digitaaliselle aikakaudelle.

Viimeisten vuosien aikana Moodia on pyritty uudistamaan, mutta kehittämiskokeiluista ja muutoksista huolimatta lehti ei ole saatu sellaista nostetta, joka olisi kannatellut sitä enää uudelle vuosikymmenelle. Moodin merkitystä laboratoriolääketieteen ammattilehtenä ei ole enää saatu vahvistettua. Myös vuosikymmenten aikana Labqualityn asiakaskunnassa on tapahtunut laajentumista ja sitä kautta myös viestinnän ja markkinoinnin strategiset painopisteet ovat muuttuneet. Tämä on näkynyt myös tarpeena laajentaa Moodin sisältöä.  Tästä esimerkkinä toimi vuoden 2017 uudistus poikkitieteellisiin teemanumeroihin.

Viestinnän ja tiedonjakamisen muuttuu entistä nopeammaksi. Tämän lisäksi on todettava, että tietoa haetaan ensisijaisesti netistä sekä muista digitaalisista tietokannoista, ei printtilehtien arkistoista. Näiden toimintaympäristön muutosten myötä Moodin merkitys tärkeänä laboratorioalan ammattilehtenä on hieman kadonnut. Tämä on näkynyt myös tilaajamäärissä ja sitä kautta lehden kannattavuudessa.

On siis aika siirtyä uuteen aikakauteen. Labqualityn tahtotila on edelleen tuottaa ajankohtaista tietoa toimialaltaan, toimia suunnannäyttäjänä ja ylläpitää keskustelua sote-alan murroksessa. Teemme sen jatkossa digitaalisin kanavin. Tämä mahdollistaa tehokkuuden sisällöntuotannossa, ajankohtaisuudessa, julkaisutaajuudessa, kustannuksissa sekä kanavavalinnoissa. Samalla takaamme vuoropuhelulle ja asiantuntijaverkostoillemme entistä paremman näkyvyyden ja vahvistamamme niin asiakaslähtöistä viestintää kuin Labqualityn brändiä.

Julkaisemme Moodista siis vielä joulukuussa numeron 4/2019.

Tiedotamme myöhemmin lisää vuoden 2020 julkaisutoiminnastamme.


Lue Moodin näköislehdet ilmaiseksi verkossa.

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu