Labquality tuo täysin uudenlaisen palvelun laboratorioiden alueellisen laadunarvioinnin tueksi

Suuret laboratorio-organisaatiot ovat jo vuosia järjestäneet omia vertailumittauskierroksia eri toimipisteiden välillä hallitakseen organisaation sisäistä, eri laboratorioiden välistä tulosten variaatiota. Vertailumittauksia on toteutettu potilasnäytteillä ja laskenta on suoritettu esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmilla. Labqualityn uusi palvelu “IMEQA” (Intermediate Quality Assessment) tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden järjestää nämä sisäiset vertailumittauskierrokset LabScala-ohjelmiston avulla omia näytteitä käyttäen sekä tulosten keräämisen, laskennan ja raportoinnin kätevästi ja luotettavasti verkossa.

Uusi IMEQA -ohjelma on suunnattu organisaatioille, joilla on laboratorioita tai vieritutkimusyksiköitä useissa eri toimipisteissä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi maakunnat ja sairaanhoitopiirit, sote-kuntayhtymät, kuntien sote-toimet, yksityiset lääkäriasemaketjut sekä yksityiset keskuslaboratoriot, jotka toimivat tukilaboratorioina. Labqualityn palveluvalikoimaan IMEQA tulee keväästä 2022 alkaen.

Kehitteillä oleva IMEQA-ohjelmisto mahdollistaa myös omien vertailumittauskierrosten tulosten yhdistämisen ulkoisen laadunarvioinnin ja sisäisten kontrollien tuloksiin. Mahdollisuuksia on paljon ja otamme mielellämme vastaan ajatuksia ja ideoita ohjelman toiminnallisuuteen liittyen. Tavoitteenamme on luoda ohjelmisto, joka palvelee alueellisen ladunarvioinnin tarpeita mahdollisimman hyvin.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää tai sinulla on ajatuksia uudesta IMEQA-ohjelmastamme, ota yhteyttä:

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu