Labquality Oy:llä pätevyys sertifiointitoimintaan jo vuodesta 2007

Labquality Oy on suomalainen, puolueeton ja riippumaton laatupalvelujen tuottaja jo vuodesta 1971. Yhtiö on tuottanut myös ISO 9001 sertifiointipalveluja vuodesta 2007 alkaen. Labquality Oy:llä on koko sertifiointipalvelujen tuotannon ajan ollut FINASin myöntämä akkreditointi ISO/IEC 17021 toiminnan laadukkuuden varmistamiseksi. Akkreditointi kattaa palvelut terveydenhuoltoon, sosiaalihuollon laitospalveluille sekä sosiaalihuollon avopalveluille.

​​​​​​​​​​​Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen, on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia. FINASin toiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. Tämä mahdollistaa Suomessa akkreditoitujen toimijoiden antamien todistusten ja tulosten hyväksyttävyyden maailmanlaajuisesti.

Labquality Oy:n sertifiointitoiminnalleen saama akkreditointistatus on ollut voimassa keskeytyksettä koko toiminnan ajan. Labquality Oy voi näin myös vahvistaa asiakkaiden tasapuolisen ja yhdenmukaisen kohtelun sekä puolueettomuuden, riippumattomuuden, luottamuksellisuuden sekä pätevyyden toiminnassa. Labquality Oy:n myöntämillä sertifikaateilla on akkreditoinnin myötä myös kansainvälinen vertailukelpoisuus.

Lisätietoja Labqualityn toiminnasta antaa

toimitusjohtaja Mia Lindström

 


Tarkemmin akkreditointitoiminnasta voit lukea www.finas.fi.

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu