Labquality Oy laajentaa laadukasta palvelupalettiansa kliinisiin tutkimuksiin

Labqualityn uusin palvelu, kliiniset tutkimukset, täydentää olemassa olevaa laajaa lääkinnällisten laitteiden laadun ja sääntelyn palvelukokonaisuutta. Syvä asiantuntijuus lääkinnällisten laitteiden alueelta mahdollistaa kliinisten tutkimusten valmistelun ja organisoinnin tarjoamisen alan toimijoille. Labqualityn kokonaisvaltainen ymmärrys lääkinnällisten laitteiden sääntelystä ja arvoketjusta aina tuotteen kehityksestä kaupallistamiseen ja jälkimarkkinatutkimuksiin antavat hyvän perustan kliinisille tutkimuksille. Labquality painottaa erityisesti kliinisten tutkimusten suunnittelun aloittamisen merkitystä ja tärkeyttä heti lääkinnällisen laitteen elinkaaren alkumetreillä tuotekehitysvaiheessa.

’Kliiniset tutkimukset syventävät palvelujamme asiakkaillemme, jotka kehittävät ja valmistavat lääkinnällisiä laitteita. Asiakkaamme voivat jatkossa hyötyä vieläkin tehokkaammin meidän vankasta osaamisestamme lääkinnällisten laitteiden koko arvoketjussa kehitysvaiheesta aina jälkimarkkinatutkimuksiin unohtamatta vahvaa MD/IVD-sääntelyosaamistamme’, kertoo Labqualityn toimitusjohtaja Juha-Pekka Nuutinen.

Labqualityn kliinisten tutkimusten palveluista vastaa tutkimuspäällikkö Hanna Marttila. Hannalla on vuosien kokemus ja vahva osaaminen kliinisten tutkimusten kaikista osa-alueista. Hän on kehittänyt ja vienyt eteenpäin kliinisiä tutkimuksia niin startup-yrityksissä kuin pk-sektorillakin sekä julkisen puolen organisaatioissa. ’Uudet EU-vaatimukset pakottavat yhä useammat laitevalmistajat tekemään kliinisiä tutkimuksia ja on tärkeää suunnitella tutkimukset niin, että ne vastaavat oikeisiin kysymyksiin tehokkaasti. Harha-askelten ja ylimääräisten kustannusten välttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kliinisen tutkimuksen vaatimukset ja toisaalta odotukset tutkimukselle huomioidaan riittävän aikaisin tuotekehitysvaiheessa. Kliinisen tutkimuksen suunnittelu ja toteutus ovat vaativa prosessi ’, täydentää tutkimuspäällikkö Hanna Marttila.

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu