Jatkuva oppiminen ja ammattitaidon ylläpito vie osaamisen uudelle tasolle!

  ”Miksi pitäisi jatkuvasti opiskella lisää ja uutta?” ”Ei minun laadunhallinnasta tarvitse tietää mitään, kun se ei liity potilastyöhön mitenkään! ” ”Hemoglobiinin ottohan on työssäni helpoimmasta päästä!” ​ Näitä ja muita samankaltaisia kommentteja usein kuulee hoitotyötä tekeviltä. Hoitajien työaika ja jaksaminen on ollut jo vuosi kortilla. Miksi siis kuormittaa heitä vielä lisää uusien asioiden oppimisella? … Jatka

Lue lisää

Suosittu Valtakunnallinen Vieritutkimuspäivä järjestetään taas syksyllä

Vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen Vieritutkimuspäivä on tarkoitettu juuri sinulle hoitaja, joka työssäsi teet pikatestejä potilaan hoidon arviointiin. Kertaa, opi ja ylläpidä! Vieritutkimuksia tehdään hyvin monipuolisissa ja erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. Myös tekijöiden ammattiprofiili jakautuu laajalle. Voit olla ensihoitaja, joka mittaa akuutissa tilanteessa veren sokeripitoisuutta potilaasta tai voit olla kotihoitaja, joka käy asiakkaidensa luona tekemässä hoidon seurantaa. Samoja … Jatka

Lue lisää

Labquality tuo markkinoille uuden Regulatory Essentials in Health Tech -koulutuskokonaisuuden

  Labqualityn uusi Regulatory Essentials in Health Tech -koulutuskokonaisuus on oivallinen valinta kaikille uusille terveysteknologian alan toimijoille, jotka haluavat kattavan katsauksen alan regulaatioihin. Koulutuskokonaisuuden avulla on myös helppo päivittää tietämystä ja oppia lisää parhaista käytännöistä tuotteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn osoittamiseksi. Regulatory Essentials in Health Tech -koulutuskokonaisuus (11 x 2.5 h) on suunnattu kaiken kokoisille terveysteknologian … Jatka

Lue lisää

Laiteverifiointi ja -validointi – mitä tulee ottaa huomioon?

Laiteverifiointi ja -validointi ovat aina läsnä, kun uutta teknologiaa diagnostiikkaan syntyy ja otetaan käyttöön. Validoinnissa käytettävillä tilastollisilla menetelmillä on mahdollista osoittaa ne menetelmän kohdat, joilla on kriittinen vaikutus tuloksen luotettavuuteen. Menetelmälle asetettavat vaatimukset voivat tulla asiakkaiden tarpeista, viranomaisohjeista tai ne voivat olla laboratorion itsensä laatimia. Syksyn uutuus seminaarissamme 13. lokakuuta, käydään läpi niin kliinisen laboratorion, … Jatka

Lue lisää

Laadukas näytteenotto -koulutuskokonaisuus saatavilla

Labquality lanseeraa syksyllä 2021 uuden laadukas näytteenotto -koulutuskokonaisuuden, jossa käsitellään eri näytteenottotapojen periaatteita ja virhelähteitä opettavalla otteella. Laadukas näytteenotto koulutuskokonaisuus tuo täydennyskoulutuskenttään kaivattua koulutusta näytteenotosta. Laadukas näytteenotto koostuu neljästä yksittäisestä koulutuksesta: Mikrobiologisten näytteiden ottaminen, virtsanäytteenotto, ulostenäytteenotto ja laskimonäytteenotto. Koulutusten tarkoitus on tuoda esille laadun näkökulmasta juuri ne palaset, joita arkityössä on osattava huomioida luotettavan potilastuloksen … Jatka

Lue lisää

HUS Logistiikan laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 -sertifikaatti

HUS Logistiikan uusi laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Labqualityn myöntämä laatusertifikaatti luovutettiin HUS Logistiikalle toukokuussa. HUS Logistiikan laatujärjestelmäprojekti sai alkunsa tarpeesta vakioida eri toimipisteiden toiminnot, toimintamallit ja johtaminen yhdenmukaisiksi. ISO 9001 -sertifikaatti kattaa hankinta-, logistiikka-, lääkintäteknisten- ja valokuvauspalveluiden tuottamisen sosiaali- ja terveystoimialalla, minkä vuoksi se oli luonteva valinta HUS Logistiikan toiminnoille. HUS Logistiikan laatupäällikkö … Jatka

Lue lisää

Labquality tuo täysin uudenlaisen palvelun laboratorioiden alueellisen laadunarvioinnin tueksi

Suuret laboratorio-organisaatiot ovat jo vuosia järjestäneet omia vertailumittauskierroksia eri toimipisteiden välillä hallitakseen organisaation sisäistä, eri laboratorioiden välistä tulosten variaatiota. Vertailumittauksia on toteutettu potilasnäytteillä ja laskenta on suoritettu esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmilla. Labqualityn uusi palvelu “IMEQA” (Intermediate Quality Assessment) tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden järjestää nämä sisäiset vertailumittauskierrokset LabScala-ohjelmiston avulla omia näytteitä käyttäen sekä tulosten keräämisen, laskennan ja raportoinnin kätevästi … Jatka

Lue lisää

Koulutuksesta vauhtia terveysalan startupien kasvuun

Helsingin kaupunki ja Labqualityyn kuuluva Lean Entries toteuttivat yhteistyössä Regulatory Essentials in Health Tech -koulutuksen keväällä 2021. Kohderyhmänä oli Helsingin alueen terveysalueen tutkijatiimit ja startupit, ja koulutus oli osa Helsingin kaupungin kasvuyritys- ja innovaatioekosysteemin kehittämistä. Koulutuksen tavoitteena oli nostaa varhaisen vaiheen yritysten sekä yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa olevien tiimien osaamista lääkinnällisten laitteiden säädöksistä. Koulutuksen myötä startupit ja tutkijatiimit saivat varhaisen vaiheen tukea standardien ja lakisääteisten vaatimusten hallintaan. Tämä auttaa myös … Jatka

Lue lisää

Uusia ulkoisia laadunarviointi- kierroksia Labqualityn  valikoimaan  

Labquality tuo ohjelmaansa täysin uudenlaisen ulkoisen laadunarviointikierroksen, jossa tarkastellaan erilaisten paineilmakuljettimien eli putkipostijärjestelmien vaikutusta preanalyyttisiin tekijöihin, kuten hemolyysiin.   Erityyppisille paineilmakuljettimille ja putkipostijärjestelmille suunnattu uusi ulkoinen laadunarviointikierros laskee kuljetinjärjestelmästä johtuvan tärinän ja muiden fysikaalisten tekijöiden aiheuttaman hemolyysin ja näytteen hylkäämisen todennäköisyyden, kun pyyntönä ovat kalium, LD ja ASAT. Kierros on suunnattu laboratorioille, jotka käyttävät paineilmakuljettimia verinäytteiden kuljettamiseen.   – Tämä on erittäin mielenkiintoinen uusi … Jatka

Lue lisää

Uusi spirometria-suositus ilmestyy huhtikuussa – tilaa lehti ennakkoon!

Labquality tuottaa ja ylläpitää kansallista spirometriasuositusta. Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistyksen ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen asiantuntijoista koostunut työryhmä on päivittänyt suositukset spirometria- ja PEF-mittausten suorittamiseksi ja arvioimiseksi.   Keskeisimmät muutokset koskevat mm. tutkimukseen vaikuttavia lääkkeitä tutkimuksen tuloskäyrien hyväksymis- ja toistettavuuskriteerissä. Muutoksia on tehty myös kalibrointiohjeeseen ja bronkodilataatiokokeen suorittamiseen sekä useaan pienempään kokonaisuuteen.    Suosituksissa on noudatettu Euroopan keuhkolääkäriyhdistyksen (ERS) ja American Thoracic Societyn (ATS) vuonna 2019 päivitettyä ohjeistoa spirometriatutkimusten vakioimisesta ja ERS:n suositusta PEF-mittausten suorittamisesta ja arvioinnista.    Uusi spirometria-suositus ilmestyy Labqualityn Moodi-lehden erikoisnumerona … Jatka

Lue lisää

Pin It on Pinterest