SFS-EN 15224

Kehitä potilasturvallisuutta ja kliinisiä prosesseja SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmän avulla  

 SFS-EN 15224 on standardi, joka soveltuu erityisesti terveydenhuollon organisaatiolle tai organisaatioille, joissa tuotetaan terveyspalveluita osana palvelutuotantoa. Standardin sisältö on sama kuin ISO 9001 -standardissa, mutta 15224 sisältää lisäksi yksityiskohtaiset vaatimukset terveyspalvelujen laadunhallintaan ja kehittämiseen.  

Standardi sisältää vaatimukset kliinisten prosessien ja prosessiriskien hallintaan, asiakas –ja potilasturvallisuuden huomiointiin toiminnassa ja prosessien suunnittelussa sekä henkilöstön osaamisen varmistamiseen.  

Ulkoiset auditoinnit antavat tuen asiakkaan tuottamien hoitoprosessien ja -ketjujen laadunvarmistamiseen ja systemaattiseen kehittämiseen. Auditoijillamme on yli kymmenen vuoden työkokemus terveydenhuollon alalta ja useamman laatujärjestelmän auditoijapätevyys. Tarjoamme asiakkaillemme heidän toiveestaan ulkoiset auditoinnit myös useamman standardin samanaikaisena auditointina. Miten SFS-EN 15224 täydentäisi teillä laadunhallintajärjestelmäänne?  

Varmista kliinisten hoitoprosessien ja hoitoketjujen vaikuttava laadunhallinta ja potilasturvallinen toteutus ja ota standardi osaksi organisaatiosi laadunhallintajärjestelmää.  

Sertifioinnilla osoitat organisaationne hyvän kliinisten riskien hallinnan sekä asiakas- ja potilasturvallisen toiminnan, joka perustuu hoitoprosessien jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Olemme akkreditoitu sertifioija.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu