4.2 Esimerkki hoitoyksikön vastuista ja velvollisuuksista

Vastuuhenkilön nimeäminen hoitoyksikössä (myös varavastuuhenkilö), vastuuhenkilön tehtävät kirjataan

  • Vain perehtyneet henkilöt käyttävät laitetta.
  • Laitetta käytetään ohjeiden mukaan (puhdistus ja huolto) ja testiliuskojen ym. säilytyksessä noudatetaan ohjeita.
  • Laadunvarmistus toteutetaan säännöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti ja laadunvarmistuksen tulokset kirjataan. Jokainen laitteen käyttäjä ymmärtää laadunvarmistuksen tärkeyden ja osaa analysoida kontrollit.
  • Potilastulokset kirjataan asianmukaisesti IT-järjestelmään (tai ne siirtyvät automaattisesti).
  • Poikkeamista ja esim. laiterikot ilmoitetaan tukilaboratoriolle välittömästi.
  • Mikrobiologisten tutkimusten kohdalla omavalvontasuunnitelman toteuttaminen.
  • Vieritestaukseen liittyvien palautteiden välittäminen tukipalvelua tarjoavalle laboratoriolle.

Yhteisessä työnjaossa sovitaan myös eri asioiden dokumentoinnista. Vanha viisaus ”Mitä ei ole dokumentoitu, sitä ei ole tehty” pätee myös laadukkaassa vieritestauksessa. Toimintaa aloitettaessa on päätettävä mitä on tarpeen dokumentoida, kuka dokumentoi ja miten. Vastuunjako voi olla esim. seuraavanlainen (jos tukilaboratorio hallinnoi hoitoyksiköiden vieritestilaitteet):

DOKUMENTTI

Hoitoyksikkö

Tukilaboratorio

Käyttöönottosuunnitelma ja -raportti

 

x

Perehdytyslomake

x

x

Työohjeiden ylläpito

 

x

Kontrollilomake

x

x

Potilastulokset

x

 

Uuden testierän käyttöönotto

 

x

Ulkoisen laadunarvioinnin raportit

 

x

Laiterekisteri

 

x

Laitepäiväkirja

x

x

Vaaratapahtumailmoitus tarvittaessa

x

x

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu