ISO 14001

ISO 14001 -standardi antaa selkeät raamit ympäristöjohtamiselle 

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttö organisaatiossa varmistaa ympäristönäkökohdat huomioivan johtamisen, riskienhallinnan ja prosessien kehittämisen.
Paranna toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta ympäristötekijät huomioiden.
 

Ulkoiset auditoinnit varmistavat, että ympäristönäkökohdat toteutuvat toiminnan ja päätöksenteon kaikilla tasoilla ja huomioi, että toiminnan kehittämiseen on integroitu toiminnan ympäristövaikutusten arviointi.   

Kattavan pätevyyden omaavat auditoijat tekevät asiakkaan toiveesta ulkoiset auditoinnit myös useamman standardin samanaikaisena auditointina.

Sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on osoitus organisaation vastuusta ja arvostuksesta ympäristöä kohtaan.  

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu