Sote-ammattilaisille

Autamme asiakkaitamme onnistumaan – vaikuttava laadunhallinta kilpailuetuna ja osana vastuullista palvelutuotantoa.
Haluamme olla vahvasti mukana sote-uudistuksessa asiakkaidemme kumppanina ja tukea heitä kilpailukyvyn, asiakas- ja potilasturvallisuuden ja vaikuttavan kehitystyön edistämisessä. 


Laatuasiantuntijamme palvelevat asiantuntevasti sote-ammattilaisia laadunhallinnan kysymyksissä. Koulutamme laatujärjestelmiin ja sisäisten auditointien toteutukseen, teemme ulkoisia auditointeja eri laatujärjestelmiin ja säteilylakiin perustuen. Meillä on kymmeniä sote-alan toimijoita asiakkaina ympäri Suomea. 

Yksinomaan sote-ammattilaisille palveluja tuottavana tahona meillä on laaja kokemus ja osaaminen sekä hyvä asiakkaan toimialan ymmärrys. Tunnistamme, millaisia haasteita toimintaympäristön muutokset saattavat synnyttää asiakkaillemme laadunhallintaan ja palveluiden häiriöttömään tuottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.   

Ulkoiset auditoinnit tuottavat tietoa johtamisjärjestelmän tai palvelutuotannon vaatimuksenmukaisuudesta, henkilöstön osaamisvaatimuksista, riskienhallinnasta ja kyvystä tunnistaa kriittiset asiakas- ja potilastarpeet ja hallita hoito- ja palveluprosesseja. Meillä on laaja verkosto erityisalojen asiantuntijoita sekä laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmästandardien osaajia. Tarjoamme sähköisen ohjelman/alustan auditointiprosesseihin ja raportointiin.  

”Harvoin löytyy one size fits all –ratkaisua, joten me räätälöimme asiakkaillemme parhaimman kokonaisuuden koulutusten, laajan erikoisalojen asiantuntijaverkoston, ulkoisten auditointien ja tarvittaessa yhdistelmäauditointien ja digitaalisten palvelujen avulla. ”


Toimintamallimme perustuu siihen, että kaikki tehdään asiakkaan kanssa yhdessä: päätetään mihin panostetaan ja miksi, sekä mitä tavoitellaan ja viekö se asiakkaan toiminnan kehityskulkua toivottuun suuntaan. Haluamme olla avoimia, keskustelemme asiakkaan kanssa mahdollisuuksista, teemme suunnitelmat ja laskemme kolmivuotiskauden kustannukset.
 


 

ISO 9001


Varmista kilpailukyky ja toivottu laatu ISO 9001 johtamisjärjestelmästandardilla.  

SFS-EN 15224


Kehitä potilasturvallisuutta ja kliinisiä prosesseja SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmän avulla.

SHQS-laatuohjelma


SHQS-laatuohjelma on sote-organisaatioiden laatujohtamisen työkalu. 

ISO 14001


ISO 14001 -standardi antaa selkeät raamit ympäristöjohtamiselle. 

Kliiniset auditoinnit


Vuonna 2018 voimaan tullut säteilylaki edellyttää lääketieteelliseen säteilynkäyttöön kohdistuvia ulkoisia kliinisiä auditointeja. 

Auditointi- ja sertifiointiprosessit


Tutustu Labqualityn auditointi- ja sertifiointiprosesseihin.


Tutustu myös näihin


 

AUDITOINNIN JA SERTIFIOINNIN ASIANTUNTIJAMME

Palvelussamme on päätoimisina pätevät ja koulutetut auditoijat ja kouluttajat, joilla kaikilla on vähintään viiden vuoden auditointikokemus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnoista ja tukipalveluista.
Lue lisää >>

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Labquality tarjoaa koulutuksia laboratorioalan ammattilaisille ja järjestää vuosittain asiantuntijatapahtumia joissa on loistavat verkostoitumismahdollisuudet ja ajankohtaisimmat puheenaiheet!
Tutustu tarjontaan >>

JATKUVAN OPPIMISEN POLKU

Tiesithän, että me Labqualitylla tuotamme laadunhallintajärjestelmäänne tukevia palveluita liittyen henkilöstön pätevyyksien hallintaan. Laadunhallintajärjestelmässä tulisi todentaa ja dokumentoida henkilöstön osaaminen ja pätevyydet. Pätevyyden hallintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi osaamisen varmistamisen ja ylläpidon keinoin.
Lue lisää >>

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pin It on Pinterest

Jaa sivu