SFS-EN 15224 -laadunhallintajärjestelmä terveydenhuoltoalan käyttöön

ISO 9001 johtamisjärjestelmän oheen on tullut uusi standardi, SFS-EN 15224, joka on kehitetty nimenomaan terveyspalveluorganisaatioiden sertifiointiin.  Se sisältää kattavasti terveydenhuoltopalveluja koskevia määritelmiä, tulkintoja, selityksiä ja esimerkkejä laadunhallinnasta. Standardissa korostuu asiakkaan kliininen prosessi, ja sen avulla tehtävällä systemaattisella laatutyöllä tavoitellaan asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä -tyytyväisyyden jatkuvaa kehittämistä. Standardissa annetaan myös neuvoja ja ohjataan organisaatiota kehittämään toimintaansa palvelulupausten mukaisesti.

SFS-EN 15224 standardin käyttöönotto on terveydenhuollon organisaation strateginen päätös, joka auttaa parantamaan organisaation suorituskykyä. Standardi tukee vaikuttavien palveluiden tuottamista.

Standardin käyttöönotosta on organisaatiolle seuraavia hyötyjä:

a) kyky tuottaa johdonmukaisesti terveydenhuollon tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotteita ja palveluja koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset,

b) paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä

c) organisaation toiminnan kehittäminen havaittujen riskien ja mahdollisuuksien käsittelyn kautta.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu