Näin käytät sertifiointitunnusta viestinnässäsi

Tunnuksen käyttö

Asiakkaalla on oikeus käyttää Labquality Oy:n myöntämää sertifiointitunnusta edistämään sertifioitua toimintaa omassa viestinnässään.

Sertifikaattiin viitatessa tulee huomioida, että sertifikaatti on kokonaisuus, johon kuuluu itse sertifikaatti ja sertifikaatin liitteet (toimipisteluettelo). Kun sertifikaatti on esillä www-sivuille tai toimipisteissä esim. kehystettynä seinällä, tulee sertifikaatin olla näkyvillä kokonaisuudessaan.

Asiakkaan tulee noudattaa Labqualityn vaatimuksia viitatessaan sertifiointiin viestinnässä ja mainonnassa, kuten esitteissä, www-sivustolla, sosiaalisessa mediassa, mobiilisovelluksissa tai muissa asiakirjoissa. Asiakas ei saa käyttää sertifiointiasiakirjaa tai -tunnusta tai mitään sen osaa harhaanjohtavalla tavalla.

Tunnusta ei saa käyttää niin, että se antaa ymmärtää sertifioidun toimialan ulkopuolisten toimintojen olevan sertifioituja. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että sertifikaattiin viittaus kohdentuu johtamisjärjestelmän sertifiointiin.

Sertifioinnin laajuuden muuttuessa asiakas on velvollinen Labqualityn ohjeiden mukaisesti muuttamaan viittaukset viestinnässä. Sertifioinnin peruuttamisen yhteydessä asiakas on velvollinen lopettamaan sertifikaattiin viittaamisen kaikessa viestinnässä.

Asiakkaan tulee lisäksi varmistaa, ettei se käytä sertifiointiaan tavalla, joka vahingoittaa Labqualityn tai sertifiointijärjestelmän mainetta tai vähentää julkista luottamusta sertifiointiin.

Tunnuksen graafinen ilme

Labquality toimittaa sertifikaatin mukana tunnuksesta kaksi graafista vaihtoehtoa (eri taustaväreillä). Sertifiointitunnukset toimitetaan sähköisesti kuvatiedostoina. Tunnuksen graafista ulkoasua tai sen sisältöä ei saa muokata. Tunnusta voi tarvittaessa skaalata, kuitenkin niin, että minimissään sen leveys on 150px. Skaalattaessa tulee huomioida kuvanlaadun säilyminen. Tunnusta pienennettäessä tekstien tulee säilyä luettavina.


Autamme mielellämme tunnuksen käyttöön liittyvissä kysymyksissä, otattehan yhteyttä puh. 09 8566 8200 tai auditointi@labquality.fi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu