Yhdistelmäkierrokset kattavat koko laboratoriotutkimusprosessin

Yhdistelmäkierrokset ovat kokonaan uusi lähestymistapa ulkoiseen laadunarviointiin. Uusi ohjelma yhdistää preanalyyttisen ja postanalyyttisen laadunarvioinnin perinteisiin laadunarviointikierroksiin tarjoten täyden tuen ISO 15189 -standardin vaatimuksille.

 

Mitä ovat yhdistelmäkierrokset?

Yhdistelmäkierrosten avulla ulkoinen laadunarvionti laajennetaan koskemaan koko laboratorioprosessia. Perinteiset laadunarviointikierrokset ovat keskittyneet laboratorioprosessin analyyttisen vaiheen arviointiin. Yhdistelmäkierroksissa tähän lisätään pre- ja postanalyyttisen vaiheen arviointi. Näin päästään mahdollisimman lähelle oikean potilasnäytteen analysointia, kuten ISO 15189-standardi (5.6.3.1) ulkoiselta laadunarvioinnilta edellyttää.

Kuinka kierrokset toimivat?

Yhdistelmäkierrokset toimivat kuten perinteiset laadunarviointikierrokset. Laboratorio tai vieritestiyksikkö vastaanottaa ja analysoi edelleen näytteen, vastaa tulokset ja saa kierrosraportin nähtäväksi. Näytteen lisäksi mukana saattaa olla kierrokseen liittyvä preanalyyttinen tapausselostus, kuva tai video, johon vastaajaa pyydetään ottamaan kantaa. Kierroksissa, jotka sisältävät tuloksen tulkinnan tai päätöksen jatkotutkimuksiin lähettämisestä, voidaan esittää vastaajalle postanalyyttinen kysymys. Tulokset esitetään kuvaajina, jolloin vastaaja voi verrata sekä analyysituloksia, että pre- ja postanalyyttisia vastauksia muiden osallistujien vastauksiin.

Yhdistelmäkierrokset 2018

Kliininen kemia

 • Yleiskemia, A-seerumi 1072
 • Hormonit A: Hormoni- ja immunokemian perusmääritykset 2300, 2300S
 • Happo-emästase ja elektrolyytit 2610
 • Lipidit ja lipoproteiinit 2200
 • Proteiinit, elektroforeesi 2240

Hematologia

 • Antiglobuliinikoe, suora 4440
 • Veriryhmä ja Rh 4420
 • Veriryhmävasta-aineiden seulonta ja sopivuuskoe 4460
 • D-dimeeri 4388

Immunologia

 • Keliakiatutkimukset 5940

Mikrobiologia

 • Bakteeriviljely 1, aerobit ja anaerobit 5080
 • Bakteeriviljely 2, aerobit 5081

Pin It on Pinterest

Jaa sivu