Vieritutkimuspassi varmistaa hoidon laadun

Vieritutkimuspassi on verkkokoulutus, jonka avulla kertaat tai päivität vieritutkimuksiin liittyvää osaamistasi ja tekemistäsi. Se tukee erinomaisesti ammatillista koulutustasi, työnantajan antamaa perehdytystä vieritutkimusten tekemiseen sekä aiheeseen liittyviä sisäisiä työpaikkakoulutuksia. Verkkokoulutuksen käytyäsi osaat tarkastella vieritutkimusprosessia kokonaisvaltaisesti, sekä varmistat hoidon laadun jja mittaamisen luotettavuuden nyt ja jatkossa. Organisaatioille vieritutkimuspassi on koko henkilöstön ammattimaisen ja tasalaatuisen hoidon sinetti. Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät vieritutkimuksia.

Kurssin sisältö on innostava ja saanut osallistujilta paljon positiivista palautetta. Osioiden vuorovaikutteiset kertaustehtävät ja pelillisyys antavat potkua opiskeluun ennen lopputenttiä. Voit suorittaa kurssin työsi ohessa – ajasta tai paikasta riippumatta. Kurssit sisältävät mm. taustatietoa tutkimuksesta ja siihen valmistautumisesta, tutkimuksen suorittamisen vaiheet, tulosten arvioinnin, laadunvarmistuksen, laitteen huollon ja toiminnan tarkistamisen. Lopputentin suorittamisen jälkeen saat Vieritutkimuspassin, joka on voimassa 3 vuotta. Vieritutkimuspassin rakennusvaiheeseen kuuluu arvostetun asiantuntijaryhmän lausuntakierrokset, joiden avulla varmistetaan yksittäisen kurssin sisällön luotettavuus.

Asiantuntijamme:

CRP – Professori Kerttu Irjala
EKG – TtT, Yliopettaja Hanna-Maarit Riski
Glukoosi – Professori Kerttu Irjala
HbA1c – Professori Kerttu Irjala
INR –  LT, Dosentti Lotta Joutsi-Korhonen ja LT, Tuukka Helin
Spirometria – Dosentti, kliinisen fysiologian erikoislääkäri, Pekka Malmberg
Virtsan liuskatutkimukset – TkT, Sairaalakemisti Eeva Toivari

Tutustu myös ulkoiseen laadunarviointipalveluumme tästä

Tutustu muihin koulutuksiimme tästä

Vieritutkimuspassin suorittamisen avulla saatiin hyvin varmistettua oman henkilöstön osaaminen.

Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki

Mehiläisen työterveysasemien työterveyshoitajat suorittivat CRP:sta ja EKG:sta laadun varmistuksena.

Leena Uronen, kehityspäällikkö, Mehiläinen Työterveys

YTHS:ssä oppilaan ehdoilla etenevä verkkokoulutus on paras vaihtoehto kliinisen työn tekijälle.

Mikko Murtohen, johtajaylilääkäri, YTHS, Moodi 5 / 2016

Pin It on Pinterest

Jaa sivu