SHQS-laatuohjelman mukainen menetelmäkoulutus (MEKO), syksy 2021

SHQS laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS laatuohjelma perustuu arviointikriteeristöön, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laatutarpeita. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä sekä ISO 9001 periaatteet.

Koulutuksessa syvennytään sosiaali- ja terveyspalvelujen laadunarviointikriteeristön rakenteeseen ja sisältöön, kriteeristön käyttöön itsearviointivälineenä, itsearviointimenetelmään kehittämistyön tukena sekä Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaan, Social and Health Quality Standard (SHQS) laatujärjestelmänä ja laadunhallintamenetelmänä. Koulutuspäivien välillä tehdään itsearviointiharjoitus omassa organisaatiossa.

Aika: 19.8.2021 ja 19.10.2021, klo 9.00-16.00
Paikka: Teams
Hinta: 670€ +alv 24%

 

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Sosiaali -ja terveydenhuollon organisaatioiden esimiehet, asiantuntijat ja laadunhallinnasta vastaavat tai siihen osallistuvat henkilöt. Laadunhallinnasta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät mitä vaatimuksia SHQS-laatuohjelman mukainen toiminta edellyttää omassa organisaatiossasi
 • Tunnistat laadunhallintaan vaikuttavia tekijöitä omassa organisaatiossasi
 • Osaat käyttää SHQS-kriteeristöä laadun ja prosessien arvioimisessa apuna

Kouluttaja:

Aila Pärnänen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 

Koulutuspäivä 1

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS)
  • SHQS-laatujärjestelmän käyttöönotto, laaduntunnustuksen myöntäminen
   ja ylläpito
  • SHQS-laatujärjestelmä yksikön ja toiminnan kehittämisen välineenä
  • SHQS-arviointikriteeristön sisältämät vaatimukset
  • Sähköinen ohjelma (Laatuportti) laatutyöhön
  • Johtamisen kriteeristö ja yksikkö- ja prosessikriteeristö arviointivälineenä
  • Arviointikriteeristön rakenne ja itsearvioinnin toteuttaminen
  • Välitehtävän tehtäväksianto

Koulutuspäivä 2

 • Välitehtävän purku ja tarkennusta kriteeristön tulkintaan
 • Kehittämistyön toteutus, laatutyökalujen käyttö kehittämisen tukena
 • Laadunhallinnan dokumentointi
 • Prosessien kehittäminen ja mittaaminen
 • Auditoinnit yksikön ja toimintojen kehittämistyön tukena, ulkoisiin auditointeihin valmistautuminen

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:

 

 


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu