Uusi terveyden- ja sosiaalihuollon SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmä organisaatiosi käyttöön -koulutus

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on terveyden- ja sosiaalihuollon organisaation strateginen päätös ja auttaa parantamaan kokonaisvaltaista suorituskykyä. Toimiva laadunhallintajärjestelmä on hyvänä perustana kestävän kehityksen mukaisille hankkeille. ISO 9001 johtamisjärjestelmän oheen on tullut uusi standardi, SFS-EN 15224, nimenomaan terveyden- ja sosiaalihuoltoalan palveluorganisaatioiden sertifiointiin kehitettynä. Standardi sisältää kattavasti terveyden- ja sosiaalihuoltopalveluja koskevia määritelmiä, tulkintoja, selityksiä ja esimerkkejä laadunhallinnasta. Siinä korostuukin nimenomaan asiakkaan kliininen prosessi. Lisäksi standardissa annetaan neuvoja ja ohjataan organisaatiota kehittämään toimintaansa haluttuun suuntaan.

Käyttöönotosta on organisaatiolle selkeitä hyötyjä:

  • kyky tuottaa johdonmukaisesti terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasvaatimukset täyttäviä palveluja ja tuotteita
  • kyky toteuttaa palveluja ja tuotteita koskevien lakien ja viranomaisten vaatimukset
  • erinomaiset mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä
  • oman toiminnan kehittäminen havaittujen riskien ja mahdollisuuksien käsittelyn kautta.

Aika ja paikka: 4.9.2018, Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki
Kouluttajat: Pääkouluttajana toimii pääauditoija Merja Huikko ja asiantuntijakouluttajana on Tarja Lounasmeri.
Hinta: 450 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounastarjoilut.

 

Ohjelma

8.30–9.00
Aamukahvi ja tervetuloa

9.00–9.30
Laadunhallintajärjestelmän hyödyt toiminnan kehittämisessä

9.30–10.30
Standardi SFS-EN 15224, rakenne ja sisältö

10.30–11.15
Standardi SFS-EN 15224, termit ja määritelmät

11.15–12.00
Prosessimainen toimintatapa apuna laadunhallinnassa

Lounas

13.00–14.30
Laatuvaatimukset ja -ominaisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kahvi

14.45–15.45
Organisaation laadunhallintajärjestelmän rakenne. Mitä standardin mukainen toiminta edellyttää?

15.45–16.00
Kysymyksiä ja keskustelua

16.00
Päätössanat

 

Organisaation ylin johto, laatutyön parissa työskentelevät avainhenkilöt ja kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon osaajat, joilla on kiinnostus perehtyä tarkemmin 15224-standardin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu