Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen 4. jakso: Organisaation toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutus on interaktiivista: Lähijaksoilla on alustuksia, kirjallisuuden sekä välitehtävien esittelyjä, ryhmätöitä ja verkostoitumista. Välitehtävien ohjaus toteutetaan sähköisesti. Lisäksi perehdyt tarvittaessa myös alan kirjallisuuteen teoriaosaamisesi vanketamiseksi.

Tavoitteena on oman organisaation toiminnan arviointi, arviointitulosten perusteella tehtävä kehittämissuunnitelman laatiminen ja johdon katselmuksen valmistelu ja toteutus. Mallina on ISO 9004- ja ISO 9001-standardit. Koulutuspäivien tuloksena osallistujat pystyvät toimimaan sisäisinä auditoijina, tekemään sisäisen auditoinnin suunnitelman, toteuttamaan auditoinnin ja kokoamaan auditointituloksista tiedot johdon katselmukseen. Tämän lisäksi osallistujat tekevät auditointituloksista kehittämissuunnitelman.

IV jakso: Toiminnan arviointi ja kehittäminen

  • sisäiset auditoinnit
  • sisäisen auditoijan koulutus
  • sisäisen auditoinnin organisointi
  • sisäisen auditoinnin asiakirjat: ohjelma, tarkastuslistat, yhteenvetoraportti
  • johdon katselmus ja sen organisointi
  • johdon katselmuskokous
  • johdon katselmuksen hyödyntäminen

Välitehtävä: Sisäisen auditoinnin tai johdon katselmuksen suunnitelma

Aika ja paikka: 11.1.-12.1.2018 Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen

Kouluttaja(t): KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen ja asiantuntijakouluttajat sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialalta. Anne on vankan ja monialaisen kokemuksen omaava valmentaja sekä arvioija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus laadunhallintajärjestelmien rakentamisesta pääkouluttajana ja konsulttina. Anne on toiminut noin 10 vuotta Aalto yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa laatujohtamiskoulutusten järjestäjänä, kouluttajana ja arvioijana. Hän valmensi ohjasi nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitoksia sekä toimialan yrittäjiä sekä laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa että sen sertifiointivalmiiksi saattamisessa.

Anne on lisäksi toiminut kehittämispäällikkönä useissa suurissa organisaatioissa mm. HUS, jossa hänen vastuullaan oli muutoksen johtamisen ohjaaminen voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän on ohjannut ja arvioinut valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hankkeessa terveysasemien kehittämiä malleja kohti ”nopeampaa vastaanotolle pääsyä”. Lisäksi Anne on tuttu pääkouluttaja ”Laadunhallintajärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen” koulutuskokonaisuudessa sekä ”Lean” -koulutuksissa Labquality Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien.

Hinta: Kahden päivän lähijakso 660 € + alv.

Kohderyhmä: kehittämistyöryhmien jäsenet, prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt, esimiehet, laatutyöstä vastaavat ja muutosjohtamisesta vastuussa olevat.

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen.

Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu