Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen 4. jakso: Organisaation toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutus on interaktiivista: Lähijaksoilla on alustuksia, kirjallisuuden sekä välitehtävien esittelyjä, ryhmätöitä ja verkostoitumista. Välitehtävien ohjaus toteutetaan sähköisesti. Lisäksi perehdyt tarvittaessa myös alan kirjallisuuteen teoriaosaamisesi vanketamiseksi.

Tavoitteena on oman organisaation toiminnan arviointi, arviointitulosten perusteella tehtävä kehittämissuunnitelman laatiminen ja johdon katselmuksen valmistelu ja toteutus. Mallina on ISO 9004- ja ISO 9001-standardit. Koulutuspäivien tuloksena osallistujat pystyvät toimimaan sisäisinä auditoijina, tekemään sisäisen auditoinnin suunnitelman, toteuttamaan auditoinnin ja kokoamaan auditointituloksista tiedot johdon katselmukseen. Tämän lisäksi osallistujat tekevät auditointituloksista kehittämissuunnitelman.

IV jakso: Toiminnan arviointi ja kehittäminen

  • sisäiset auditoinnit
  • sisäisen auditoijan koulutus
  • sisäisen auditoinnin organisointi
  • sisäisen auditoinnin asiakirjat: ohjelma, tarkastuslistat, yhteenvetoraportti
  • johdon katselmus ja sen organisointi
  • johdon katselmuskokous
  • johdon katselmuksen hyödyntäminen

Välitehtävä: Sisäisen auditoinnin tai johdon katselmuksen suunnitelma

Aika ja paikka: 11.1.-12.1.2018 Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

Kouluttaja(t): KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen ja asiantuntijakouluttajat sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialalta

Hinta: Kahden päivän lähijakso 660 € + alv.

Kohderyhmä: kehittämistyöryhmien jäsenet, prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt, esimiehet, laatutyöstä vastaavat ja muutosjohtamisesta vastuussa olevat.

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen.

Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu