Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen 3. jakso: Prosessit ja prosessikartta

Koulutus on interaktiivista: Lähijaksoilla on alustuksia, kirjallisuuden sekä välitehtävien esittelyjä, ryhmätöitä ja verkostoitumista. Välitehtävien ohjaus toteutetaan sähköisesti. Lisäksi perehdyt tarvittaessa myös alan kirjallisuuteen teoriaosaamisesi vanketamiseksi.

Tavoitteena on oman organisaation prosessikartan luominen, prosessien vaiheiden tunnistaminen sekä keskeisten riskien tunnistaminen ja ennakoiminen. Koulutuspäivien aikana prosessien kuvaamisessa hyödynnetään erilaisia kehittämisen malleja mm. ISO 9001:2015-standardin vaatimuksia ja laatupalkintomallia esim. SHQS sekä käydään läpi Lean ajattelutapaa ja menetelmiä prosessin kehittämisessä.

III jakso: Prosessit ja prosessikartta

  • prosessit, määritelmä ja tehtävä
  • prosessien tunnistaminen
  • prosessikartta
  • prosessien hierarkia ja kuvaaminen
  • prosessin mittarit ja seuranta

Välitehtävä: Oman organisaation prosessikartta ja prosessien kuvaaminen

Aika ja paikka: 30.11.-1.12.2017 Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

Kouluttaja(t): KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen ja asiantuntijakouluttajat sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialalta

Hinta: Kahden päivän lähijakso 660 € + alv.

Kohderyhmä: kehittämistyöryhmien jäsenet, prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt, esimiehet, laatutyöstä vastaavat ja muutosjohtamisesta vastuussa olevat.

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen.

Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu