Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen -koulutuskokonaisuus

Opi laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, ylläpitäminen, jatkuva kehittäminen ja riskien hallinta ISO 9004- ja ISO 9001 -standardeja sekä laatupalkintomalleja hyödyntäen. Koulutus osallistaa projektinhallinta- ja organisointitaitojen kehittämistehtävien (ennakko-, väli- ja lopputyöt) sekä niistä annettavan palautteen avulla. Teorian kautta tekemiseen siis!

Ennakkotehtävänä on oman organisaation nykytilan määrittäminen ja oman osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen. Välitehtävinä ovat jaksokohtaiset laadunhallintajärjestelmän projektisuunnitelman laatiminen, laatukäsikirjan sisällön ja rakenteen valmistelu, prosessien tunnistaminen sekä toiminnan arviointimenetelmien suunnittelu ja toteutussuunnitelman tekeminen. Lopputyönä on kehittämissuunnitelman toteutumisen arviointi ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvan kehittämisen mallin luominen.

Hinta: Koulutuskokonaisuus (10 päivää sekä ennakko, väli- ja lopputyö) 2800€ + alv.
Kahden päivän lähijakso 660 € + alv.

Aika ja paikka: Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

1. jakso 14. – 15.9.2017 Rakentamisen perusteet (OHJELMA)
2. jakso 26. – 27.10.2017 Laatukäsikirjan sisältö ja sen kokoaminen (OHJELMA)
3. jakso 30. 11 – 1.12.2017 Prosessit ja prosessikartta (OHJELMA)
4. jakso 11. – 12.1.2018 Toiminnan arviointi ja sen kehittäminen (OHJELMA)
5. jakso 12. – 13.2.2018 Itsearvioinnit ja niiden hyödyntäminen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä (OHJLEMA)

KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen

Kouluttaja(t): KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen ja asiantuntijakouluttajat sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialalta. Anne on vankan ja monialaisen kokemuksen omaava valmentaja sekä arvioija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus laadunhallintajärjestelmien rakentamisesta pääkouluttajana ja konsulttina. Hän on toiminut noin 10 vuotta Aalto yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa laatujohtamiskoulutusten järjestäjänä, kouluttajana ja arvioijana. Anne valmensi ja ohjasi nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitoksia sekä toimialan yrittäjiä niin laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa kuin myös sen sertifiointivalmiiksi saattamisessa.

Anne on myös toiminut kehittämispäällikkönä useissa suurissa organisaatioissa mm. HUS, jossa hänen vastuullaan oli muutoksen johtamisen ohjaaminen voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän on ohjannut ja arvioinut valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hankkeessa terveysasemien kehittämiä malleja kohti ”nopeampaa vastaanotolle pääsyä”. Lisäksi Anne on tuttu pääkouluttaja ”Laadunhallintajärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen” koulutuskokonaisuudessa sekä ”Lean” -koulutuksissa Labquality Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien.

Kohderyhmä: kehittämistyöryhmien jäsenet, prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt, esimiehet, laatutyöstä vastaavat ja muutosjohtamisesta vastuussa olevat.

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen.

Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu