Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen 1. jakso: Rakentamisen perusteet

Koulutus on interaktiivista: Lähijaksoilla on alustuksia, kirjallisuuden sekä välitehtävien esittelyjä, ryhmätöitä ja verkostoitumista. Välitehtävien ohjaus toteutetaan sähköisesti. Lisäksi perehdyt tarvittaessa myös alan kirjallisuuteen teoriaosaamisesi vanketamiseksi.

Tavoitteena on luoda yhteinen käsitys laadunhallintajärjestelmästä, siinä käytettävistä laatu käsitteistä ja laadunhallintajärjestelmän kehittämisen malleista. Tämän lisäksi laadunhallintajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä vastaavan henkilön rooli ja tehtävät projektin päällikkönä selkiytyvät.

I jakso: Laadunhallintajärjestelmän rakentamisen perusteet  

  • laadun historia
  • laadunhallintajärjestelmän käsitteet ja rakenne
  • laadunhallintajärjestelmän kehittämisen mallit
  • laatupäällikön rooli, tehtävät ja projektinhallintataidot
  • kehittämistyön organisointi ja ohjaus

Välitehtävä: laadunhallintajärjestelmän kehittämisen projektisuunnitelma

Aika ja paikka: 14.-15.9.2017 Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

Kouluttaja(t): KM, Lead Auditor Anne Kolehmainen ja asiantuntijakouluttajat sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialalta

Hinta: Koulutuskokonaisuus (10 päivää sekä ennakko, väli- ja lopputyö) 2800€ + alv.
Kahden päivän lähijakso 660 € + alv.

Kohderyhmä: kehittämistyöryhmien jäsenet, prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt, esimiehet, laatutyöstä vastaavat ja muutosjohtamisesta vastuussa olevat.

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen.

Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu