Konsultointipalvelut

Laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen on erilaisia työkaluja, standardeja ja ohjeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa yleisimmin käytettyjä ovat ISO 9001 -standardi sekä SHQS-laatuohjelma. Me autamme sopivimman järjestelmän valinnassa ja tarvekartoituksessa. Kuljemme myös yhteistä matkaa valitun järjestelmän rakentamisessa. Palvelumme muodostuvat kolmesta osasta: nykytilan arviointi, tiekartta laatuun sekä valmennusmoduulit. 

Nykytilan arvioinnissa määritämme organisaation lähtötilanteen, kuten johtamisen, prosessit, mittarit, kehittämisen, yleisen laatuosaamisen ja niin edelleen. Muodostamme puolueettoman kuvan organisaation tämän hetkisestä osaamisesta ja siitä, mitä asioita tulisi vielä kehittää. Annamme sekä suosituksen parhaiten soveltuvasta laadunhallintakonseptista että vaihtoehtoisia menettelytapoja.

Tiekartta laatuun sisältää laatukypsyyden arvioinnin sekä toimenpidesuunnitelman laatujärjestelmän rakentamiseen ja käyttöönottoon. Laatukypsyysarviointiin perustuva räätälöity suunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet ja aikataulun. Prosessiin kuuluu muutamia lähipäiviä, joiden aikana avustetaan suunnitelman toteuttamisessa ja annetaan lisäopastusta. Tiekarttaan sisältyy myös toimintaa ohjaavia dokumenttipohjia ja -malleja, jotka ovat helposti hyödynnettävissä laadunhallintaprojektin eri vaiheissa. Tiekartta tähtää asiakasorganisaation sertifiointiin ISO 9001 -mukaisesti tai SHQS-laaduntunnustuksen hankintaan.

Asiakastapaamisissa löytyy usein myös tarvetta koulutukselle. Valikoimastamme löytyy useita valmennusmoduuleita, jotka tukevat organisaatiota laatutiellä. Asiakas voi tilata soveltuvat valmennukset omalle organisaatiolle tai osallistua yleisiin koulutustapahtumiimme.

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu