ISO 9001 -standardin mukainen pääauditoijakoulutus

Toimiva ja päivittäisessä tekemisessä näkyvästi mukana oleva laatujärjestelmä on organisaation menestystekijä. ISO 9001 on yleisin johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadun kehittämisen työkalu maailmanlaajuisesti.  Järjestelmän hyöty korostuu asiakkuuden hallinnassa, sidosryhmien odotuksissa, riskien arvioinneissa, omissa prosesseissa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Pääauditoijakoulutuksessa huomioidaan ISO 9001:2015 ja ISO 9001:2008 standardien vaatimukset. Saat valmiudet toimia auditointiharjoittelijana sertifointiauditoinneissa ja osaamisen sertifiointistandardin vaatimuksista. Koulutuksesta saa 2 opintopistettä.

Koulutuksen sisältö ja runko: Osallistuminen lähiopetukseen, aktiivinen ja itseohjautuva työskentely annettavien materiaalien pohjalta ja hyväksytysti suoritettu tentti.

I päivä
Ohjelmaan tutustuminen, tavoitteet ja osallistujien esittely
Sertifiointitoiminnan toteutus luvanvaraisena toimintana Suomessa, sertifiointia ohjaavat keskeiset standardit ja periaatteet (ISO 17021)
Auditoijapätevyys ja siihen liittyvät vaatimukset
Laadunhallintajärjestelmän lähtökohdat, soveltamisala, velvoittavat viittaukset, termit ja määritelmät

II päivä
Organisaation toimintaympäristö:
Toimintaympäristön jäsentäminen ja toiminnan ymmärtäminen
Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen
Laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittäminen, laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit

Johtajuus:
Johtajuus ja sitoutuminen
Asiakaskeskeisyys
Laatupolitiikka, sen laatiminen ja viestintä
Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet

Suunnittelu:
Riskien ja mahdollisuuksien käsittely, laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu
Muutosten suunnittelu

III päivä
Tukitoiminnot:

Resurssit – ihmiset, infrastruktuuri, prosessien toimintaympäristö –  mittauksen  ja seurannan resurssit, mittausten jäljitettävyys, organisaation tietämys, pätevyys, tietoisuus ja viestintä

Dokumentoitu tieto: tiedon luominen, päivittäminen ja hallinta

Toiminta:
Toiminnan suunnittelu ja ohjaus
Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset ja asiakasviestintä
Tuotteisiin ja palveluihn liittyvien vaatimusten määrittäminen, katselmointi ja vaatimusten muutokset
suunnittelu ja kehittäminen
Ulkoistettujen prosessien sekä ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus

IV päivä
Tuotanto ja palveluiden tuottaminen:

Tuottamisen ohjaus, tunnistettavuus ja jäljitettävyys
Asiakkaiden omaisuus ja säilytys sekä toimituksen jälkeiset toiminnot
Muutosten hallinta

Tuotteiden ja palveluiden luovutus:
Poikkeavien tuotosten ohjaus, suorituskyvyn arviointi; seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi
Sisäinen auditointi
Johdon katselmus
Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet sekä jatkuva parantaminen

V päivä
Yhteenveto viikon teemoista ja laatunäytelmä – roolipeli (observointitehtävä)
Osaamisen näyttö kirjallisesti (edellisen esityksen pohjalta)

Ajankohta: 22.-26.1.2018
Hinta:
2095€ + alv 24%. Hinta sisältää oppimateriaalit, lounaat ja kahvitarjoilut.
Kouluttaja: Marja-Kaarina Koskinen, opetusneuvos, MSc BMS
Paikka: Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

Lue auditointi- ja sertifiointipalveluista TÄSTÄ.

Sertifiointi-auditoijan pätevyyttä tavoittelevat, laatukäsikirjaa rakentavat ja/tai laatujärjestelmien vastuuhenkilöt.

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu