Säteilynkäytön kliinisen auditoinnin auditoijakoulutus ISO 9001-standardiin perustuen

Laatujärjestelmä on organisaation menestystekijä. ISO 9001:2015 on yleisin johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadun kehittämisen työkalu maailmanlaajuisesti.  Järjestelmän hyöty korostuu asiakkuuden hallinnassa, sidosryhmien odotuksissa, riskien arvioinneissa, omissa prosesseissa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Säteilylainsäädäntö edellyttää sekä ulkoisia että sisäisiä kliinisiä auditointeja. Koulutuksen ja harjoittelun jälkeen voi pätevöityä toimimaan auditoijana Labqualityn säteilynkäytön ulkoisissa kliinisissä auditoinneissa.

Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista, valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi sekä mahdollisuuden toimia Labqualityn ulkoisena kliinisenä auditoijana.

Kohderyhmä: Säteilyn kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Kouluttajat: Labqualityn ISO 9001 pääauditoijat Ulla-Mari Aakula ja Marja Pokka-Vuento

Aika ja paikka: 17.9.2019 ja 25.10.2019, Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

Koulutus: Toteutetaan kahdessa osassa. Koulutus sisältää välitehtävän.

Hinta: 713€ + alv 24%. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounastarjoilut.

Kaikki laadun rakentamisen palaset

Koulutukset sisältö:

1.koulutuspäivä (auditoinnin perusteet)
 • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet sekä menettelyt
 • ISO-standardin käsitteet ja dokumentointivaatimukset
 • Sisäiset auditoinnit
 • Johdon katselmukset
 • Prosessit ja vaadittavat näytöt sisäisessä auditoinnissa
 • Välitehtävän ohjeistus
2.koulutuspäivä (syventävä päivä ulkoisiin kliinisiin auditointeihin)
 • Välitehtävien esittely ja arviointi
 • Mittaamisen merkitys ja näytöt sisäisessä auditoinnissa
 • Teoria kohtaa käytännön
 • Ulkoisiin kliinisiin auditointeihin velvoittava säteilylainsäädäntö
 • Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän (KLIARY) suositukset
 • Laatuportti ulkoisen kliinisen auditoinnin työkaluna

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu