Koulutus

Tuotamme koulutuspalveluja laadun johtamisesta ja hallinnasta tai potilasturvallisuudesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Järjestämme lähi- ja verkkokoulutusta, seminaareja, tapahtumia sekä organisaatiokohtaisia koulutustilaisuuksia. Kouluttajamme ovat sote-alan ammattilaisia.

Autamme kaikissa laadunhallintaan liittyvissä asioissa. Tutustu koulutustarjontaamme alta. Ilmoittautuminen tapahtuu kunkin koulutuksen omalta sivulta. 

Mikäli näistä vaihtoehdoista ei löydy organisaatiollesi sopivaa koulutusta, voimme yhdessä suunnitella parhaan ratkaisun juuri teille! Ota yhteyttä!

Syksy 2020

Kliininen sisäinen auditointi

Yksipäiväinen koulutus antaa valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi (Säteilylainsäädäntö (859/2018) ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä.

Lähikoulutus (Helsinki)
Aika: 8.9.2020 

SHQS-laatuohjelman mukainen menetelmäkoulutus (MEKO)

Kaksipäiväisessä koulutuksessa syvennytään laadunarviointikriteeristöön ja tehdään itsearviointiharjoitus omassa organisaatiossa. Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johdolle, laatukoordinaattoreille ja laatuvastaaville sekä muille laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta kiinnostuneille.

Lähikoulutus (Helsinki)
Aika: 17.9.2020 ja 21.10.2020

ISO 9001 -standardin mukainen sisäinen auditointi -koulutus

Kaksiosaisessa koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettely-tavoista, valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä.

Lähikoulutus (Helsinki)
Aika: 23.10.2020 ja 3.12.2020

SHQS-laatuohjelman mukainen sisäisten auditoijien koulutus (SAKO)

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat SHQS:n mukaiseen sisäiseen arviointiin, laatujärjestelmän ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä omassa organisaatiossa tehtävästä auditointi-harjoituksesta.

Lähikoulutus (Helsinki)
Aika: 10.11.2020 ja 8.12.2020

Valtakunnallinen vieritutkimuspäivä

Käytännönläheinen koulutustapahtuma kerää yhteen terveydenhuollon parissa työskentelevät hoitoalan ammattilaiset. Koulutustapahtumassa päivität omat vieritutkimustietosi ja opit hyviä käytäntöjä ajankohtaisten huippuluennoitsijoiden avulla.

Lähikoulutus (Helsinki) + Online
Aika: 5.11.2020

Kevät 2021

Labquality Days 2021

Labquality Days on terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jonka keskiössä on laatu. Tapahtuma tarjoaa kaksi päivää huippuasiantuntijoiden luentoja, messunäyttelyn sekä paljon muuta mielenkiintoista ohjelmaa.

Lähikoulutus (Helsinki) + Online
Aika: 11. – 12.2.2021

Online -koulutukset

Vieritutkimuspassi

Vieritutkimuspassi on verkkokoulutuskokonaisuus, jonka avulla kertaat ja päivität vieritutkimuksiin eli ns. pikatesteihin liittyvää osaamistasi. Kaikille työssään vieritutkimuksia tekeville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu koulutus sisältää 7 eri kurssia, jotka voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Online

Vieritestisuositus (kaikille avoin)

Vieritestisuositus on kaikille avoin verkkokoulutus, joka on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville laboratorioalan ammattilaisille sekä vieritestejä suorittavien terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön. Suositusta voi soveltaa myös potilaan tekemään omatestaukseen.

Online

Pin It on Pinterest

Jaa sivu