Koulutus

Tuotamme koulutuspalveluja laadun johtamisesta, hallinnasta ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Järjestämme lähi- ja verkkokoulutusta, seminaareja, tapahtumia sekä organisaatiokohtaisia koulutustilaisuuksia. Kouluttajamme ovat sote-alan ammattilaisia.

Tutustu koulutustarjontaamme alla. Ilmoittautuminen tapahtuu kunkin koulutuksen omalta sivulta. 

Autamme kaikissa laadunhallintaan liittyvissä asioissa. Mikäli näistä vaihtoehdoista ei löydy organisaatiollesi sopivaa koulutusta, voimme yhdessä suunnitella parhaan ratkaisun juuri teille.
Ota yhteyttä!

Kevät 2021

SFS-EN 15224 -standardi tutuksi

Terveydenhuollon organisaatioiden laatujohtamisen tueksi on nyt mahdollista ottaa käyttöön nimenomaan terveyspalveluille suunnattu SFS- EN 15224:2016 standardi. Koulutus antaa yleiskatsauksen SFS-EN 15224:2016 standardiin ja sen vaatimuksiin.

Etäkoulutus (Teams)
Aika: 28.1.2021

Kliininen sisäinen auditointi

Yksipäiväisessä koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä ja menettelytavoista. Koulutus antaa valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä.

Etäkoulutus (Teams)
Aika: 4.2.2021

SHQS-laatuohjelman mukainen menetelmäkoulutus (MEKO)

Koulutuksessa syvennytään sosiaali- ja terveyspalvelujen laadunarviointikriteeristön rakenteeseen ja sisältöön, kriteeristön käyttöön itsearviointivälineenä, itsearviointimenetelmään kehittämistyön tukena sekä Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaan, Social and Health Quality Standard (SHQS) laatujärjestelmänä ja laadunhallintamenetelmänä. 

Etäkoulutus (Teams) 
Aika: 10.2.2021 ja 18.3.2021 

Labquality Days 2021

Labquality Days on terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jonka keskiössä on laatu. Tapahtuma tarjoaa kaksi päivää huippuasiantuntijoiden luentoja, messunäyttelyn sekä paljon muuta mielenkiintoista ohjelmaa.

Virtuaalitapahtuma
Aika: 11. – 12.2.2021

ISO 13485 -standardi tutuksi

Koulutus antaa yleiskatsauksen ISO 13485:2016 laadunhallintajärjestelmästandardiin ja sen vaatimuksiin. Koulutuksen avulla ymmärrät standardin merkityksen lääkinnällisten laitteiden laadun näkökulmasta ja osaat viedä standardin vaatimuksia käytäntöön.

Etäkoulutus (Teams)
Aika: 25.3.2021

ISO 13485 -standardin mukainen sisäinen auditointi

Kaksiosaisessa koulutuksessa saat perustiedot ISO 13485 mukaisen auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista sekä valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi. Opit myös käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä.

Etäkoulutus (Teams)
Aika: 13.4.2021 ja 27.5.2021

SHQS-laatuohjelman mukainen sisäisten auditoijien koulutus (SAKO)

Koulutus tarjoaa kattavat perustiedot organisaation laatujärjestelmän sisäisestä arvioinnista SHQS-arviointikriteeristön vaatimusten pohjalta. Osallistuja saa sisäisen auditoijan pätevyyden oman organisaationsa sisäisen arvioinnin toteuttamiseen ja raportoimiseen. 

Etäkoulutus (Teams) 
Aika: 22.4.2021 ja 3.6.2021 

SFS-EN 15224 -standardin mukainen sisäinen auditointi

Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista sekä valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi standardin SFS-EN 15524 mukaisesti.

Etäkoulutus (Teams)
Aika: 27.4.2021 ja 10.6.2021

ISO 14971:2019 -standardi tutuksi -koulutus

Koulutus antaa yleiskatsauksen vasta päivitettyyn ISO 14971 riskinhallintastandardiin ja sen vaatimuksiin. Koulutuksen avulla ymmärrät riskinhallinnan merkityksen lääkinnällisten laitteiden turvallisuudelle, osaat viedä standardin vaatimuksia käytäntöön ja löytää sopivia menetelmiä riskinhallintyöhön. 

Etäkoulutus (Teams) 
Aika: 28.4.2021 

ISO 9001 -standardin mukainen sisäinen auditointi

Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista, valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä

Etäkoulutus (Teams)
Aika: 4.5.2021 ja 8.6.2021

Kliininen sisäinen auditointi -koulutus

Yksipäiväisessä koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä ja menettelytavoista. Koulutus antaa valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä. 

Etäkoulutus (Teams) 
Aika: 2.6.2021 

Online -koulutukset

Vieritutkimuspassi

Vieritutkimuspassi on verkkokoulutuskokonaisuus, jonka avulla varmistat vieritutkimuksiin eli ns. pikatesteihin liittyvän osaamisen. Osaamisen varmistaminen on tarkoitettu kaikille työssään vieritutkimuksia tekeville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Valittavana on niin yksittäisiä kursseja kuin organisaatiokohtaisesti  räätälöityjä kokonaisuuksia.

Online

Vieritestisuositus (kaikille avoin)

Vieritestisuositus on kaikille avoin verkkokoulutus, joka on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville laboratorioalan ammattilaisille sekä vieritestejä suorittavien terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön. Suositusta voi soveltaa myös potilaan tekemään omatestaukseen.

Online

Pin It on Pinterest

Jaa sivu