Verkkokurssien tilaus- ja toimitusehdot

Päivitetty 30.3.2022

  1. Yleistä

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas tilaa Labquality Oy:ltä (myöhemmin ”Labquality” tai ”Palvelun tarjoaja”) digitaalisia koulutuspalveluita (”Palvelu(t)”). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä tilausehdot, jotta asiakas voi käyttää Labqualityn tarjoamia digitaalisia koulutuspalveluita.

Tilattu digitaalinen koulutuspalvelu:

Voi sisältää Vieritutkimuspassi ®-verkkokursseja tai muita on demand -tyyppisiä verkkokursseja.

Verkkokurssien tilaus tapahtuu Labqualityn ilmoittautumissivuston kautta. Valitun kurssin koulutuskuvauksessa on kerrottu kurssin käyttöoikeusaika, hinta ja tarkoitus. Käyttöoikeusaika voi vaihdella kursseittain ja alkaa käyttäjän ensimmäisestä kirjautumiskerrasta.

Verkkokursseihin käytetään henkilökohtaisia tunnuksia.

Palveluntarjoaja ja yhteystiedot: Palvelun tarjoaa Labquality Oy.

Yhteystiedot: Kumpulantie 15, 00520 Helsinki.
Sähköpostiosoite: koulutus@labquality,fi.
Puhelinnumero: 09 85668200 (arkisin 9:00-15:00).

Palvelun hinta: Verkkokurssien hinta on esitetty koulutuskuvauksessa. Vieritutkimuspassi® -verkkokurssien hinta pääasiassa perustuu palvelusopimukseen. Yksittäisten verkkokurssien hinta on esitetty koulutuskuvauksessa. Verkkokurssit tuotetaan Avaimet käteen -palveluna.

Palvelun käyttöalusta: Tilatuilla verkkokursseilla voi käyttöoikeuden aikana opiskella Labquality PRO -koulutusalustalla rajattomasti. Koulutusalustan taustalla on Discendum Oy. Palveluntuottajan kaikki palvelimet sijaitsevat EU/ETA:n alueen sisällä.

Palvelun asiakastuki: Asiakas voi olla yhteydessä Labqualityn asiakastukeen sähköpostitse. Sähköpostiosoite koulutus@labquality.fi.

Asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka tilaa verkkosivuilta Vieritutkimuspassi®-verkkokursseja tai online-koulutuksia itselleen tai toisille osallistujille.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Labqualityn ja sen Asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa ja sopimuksissa. Labqualitylla on oikeus päivittää Toimitusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Toimitusehtoja. Toimitusehdot ovat näkyvissä https://www.labquality.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/ -verkkosivustolla.

Asiakas vakuuttaa tilauksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi. Vieritutkimuspassi®-verkkokurssien tai muiden verkkokurssien suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty.

  1. Tilauksen peruutusoikeus

Vieritutkimuspassi®-verkkokurssien sopimusasiakkaiden tilaus on yhtä kuin laskutusperuste. Yksittäin ostettavien verkkokurssien tilaajalla on oikeus peruuttaa kauppa seitsemän vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta. Tilauksen toimittamisella tarkoitetaan käyttäjätunnuksen toimittamista osallistujalle sekä toimitusvahvistuksen toimittamista tilaajalle. Tilaajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja tilaajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Digitaalisen sisällön toimittaminen alkaa, kun osallistuja kirjautuu ensimmäisen kerran oppimisalustalle. 

Peruutusilmoitus tulee tehdä kirjallisesti Labquality koulutuspalveluihin sähköpostiosoitteeseen koulutus@labquality.fi.

  1. Palvelun toimittaminen

Labquality Oy toimittaa käyttäjätunnuksen osallistujalle Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite, johon käyttäjätunnus toimitetaan. Labquality Oy vastaa käyttäjätunnuksen lähettämisestä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa ilmoitettujen sähköpostiosoitteiden toiminnasta. Labquality pyrkii toimittamaan tilatun palvelun viimeistään kahden arkipäivän kuluessa tilauksesta.

  1. Palvelun käyttö ja käyttöoikeudet materiaaliin

Tilattuja verkkokursseja voi opiskella tilatulla tunnuksella koulutuskuvauksessa määritellyn ajan. Asiakas tarvitsee Palvelun käyttämiseen sähköpostiosoitteen, internet-yhteyden sekä internet-selaimen. Palvelu toimii nykyaikaisilla selaimilla, kuten esimerkiksi Microsoft Edge, Google Chrome ja Mozilla Firefox. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta Asiakkaalla käytössä olevan laitteen ja Labquality PRO -koulutusalustan yhteensopimattomuusongelmista. Asiakas voi tiedustella tarkempia tietoja yhteensopivuusvaatimuksista Labqualityn asiakastuesta.

Mikäli Palvelun käytössä ilmenee ongelmia, Asiakas voi olla yhteydessä Labqualityn asiakastukeen. Labquality tekee ajoittain huoltotoimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa hetkittäisiä käyttökatkoja Palveluun. Jos Labqualityn huoltotoimenpiteistä johtuva Palvelun käyttökatko aiheuttaa Asiakkaalle haittaa, voidaan Asiakkaan käyttöoikeutta verkkokurssiin jatkaa käyttökatkon keston verran Labqualityn oman päätöksen mukaan. Labquality ei vastaa kolmansien osapuolien aiheuttamista käyttökatkoista.

Labqualityn tarjoamien verkkokurssien materiaali on tarkoitettu vain osallistujien henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin kopioiminen, levittäminen tai muu jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti kielletty. Asiakkaan käyttäjätunnus on tarkoitettu henkilökohtaiseksi ja sen jakaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Labqualityllä on oikeus sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus, mikäli Asiakas toimii vastoin näitä Toimitusehtoja.

  1. Vastuunrajoitus

Labquality tarjoaa Palvelut sellaisena kuin se on, eikä Palvelun toimivuudelle Asiakkaan laitteella anneta takuuta. Labquality pidättää oikeuden muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä laitevaatimuksia.

Muutoinkin Labqualityn vastuu rajoittuu Asiakkaan Palvelusta maksamaan hintaan.

  1. Asiakkaan vastuu

Mikäli Asiakas rikkoo näitä Toimitusehtoja, on Asiakas velvollinen korvaamaan Labqualitylle Toimitusehtojen rikkomisesta aiheutuneen vahingon määrän.

  1. Ylivoimainen este

Labquality ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään Labqualityn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Labquality ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Labquality ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, pandemiaa tai poikkeustilaa tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtumanosallistujien ja/tai partnereiden turvallisuus saattaa vaarantua. Labqualityn alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

  1. Laskutus

Asiakkaan on ilmoitettava laskutus- tai maksutiedot tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa ilmoittamiensa laskutustietojen oikeellisuudesta. Labquality pidättää oikeuden keskeyttää Asiakkaalta käyttöoikeuden Palveluun, mikäli Asiakkaan ilmoittamat laskutustiedot ovat virheelliset tai Asiakas ei maksa Labqualityn lähettämää laskua tilauksesta.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu