Säteilynkäytön sisäinen kliininen auditointi -koulutus


Säteilylainsäädäntö (859/2018) edellyttää sekä ulkoisia että sisäisiä kliinisiä auditointeja. Koulutus antaa valmiudet toimia auditoijana säteilynkäytön sisäisissä kliinisissä auditoinneissa. STM:n asetuksen 1044/2018 mukaisesti sisäinen kliininen auditointi on tehtävä vähintään neljän vuoden välein toiminnassa, jossa lääketieteellisen altistuksen luokka on 1 tai 2.

Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä ja menettelytavoista. Koulutus antaa valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä.

 


 

Paikka: Live / hybridi
Hinta: 590 € + alv 24 %

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Lääketieteellisen säteilyn kanssa työskentelevät, sisäisiä auditointeja tekevät ammattilaiset tai muuten sisäisistä auditoinneista kiinnostuneet.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät miksi ja miten sisäisiä auditointeja tehdään
 • Osaat hakea tietoa lääketieteellisen säteilynkäytön auditoinnin sisällöksi
 • Pystyt toimimaan sisäisenä auditoijana

Kouluttaja:

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

  • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet sekä menettelyt
  • Sisäisten kliinisten auditointien aiheet ja sisältö
  • Sisäisiä kliinisiä auditointeja ohjaava lainsäädäntö ja suositukset
  • Sisäisten kliinisten auditointien toteuttaminen käytännössä
  • Aihetta käsittelevä ryhmätyö

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu