SHQS-laatuohjelman mukainen sisäisten auditoijien koulutus


SHQS laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS laatuohjelma perustuu arviointikriteeristöön, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laatuvaatimuksia.
Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä käytäntöjä sekä ISO 9001–standardin periaatteet.

SHQS-laatuohjelma sisältää henkilöstön osallisuutta vahvistavan ja asiakas- ja potilasprosessien kehittämistä tukevan itsearviointityökalun ja
vaatimukset sisäisten auditointien toteutukselle.

Sisäiset auditoinnit tuottavat organisaatiolle tietoa SHQS-laatuohjelman ja organisaation omien laatuvaatimusten toteutumisesta käytännössä.
Sisäinen auditointi on erinomainen kehittämisen työkalu.

Koulutus on kaksipäiväinen ja koulutuspäivien välissä tehdään harjoitusauditointi omassa organisaatiossa.


 

SYKSY 2022
Aika: 27.10.2022 ja 13.12.2022, klo 9.00-16.00
Paikka: Online
Hinta: 760€ +alv 24%

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden esimiehet, asiantuntijat ja laadunhallinnasta vastaavat henkilöt. Laadunhallinnasta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen käytyäsi:
Hallitset sisäisen auditoinnin perusteet ja menettelytavat ja osaat toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi. Saat kattavat perustiedot organisaation sisäiseen arviointiin ja arviointitulosten raportointiin SHQS-standardiin perustuen.

Muuta huomioitavaa:
Koulutukseen osallistuvalle suositellaan, että hän on käynyt SHQS-laatuohjelma tutuksi -koulutuksen tai osallistunut omassa organisaatiossa SHQS-laatuohjelman mukaiseen toimintaan mm. itsearviointeihin.

Kouluttaja:

Merja: ”Minulla on pitkä työkokemus erilaisista sosiaali -ja terveydenhuoltoalan tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt erityisesti liiketoiminnan, henkilöstön sekä laadunhallinnan johtamisesta.

Projektityö ja laadunhallinta tuli tutuksi myös vastatessani erilaisten kliinisten lääketutkimusten koordinoinnista usean vuoden ajan.

Toimin tällä hetkellä johtavana auditoijana sekä kouluttajana Labquality Oy:ssa. Hallitsen hyvin erilaisiin sote-organisaatioihin soveltuvat laadunhallintajärjestelmät sekä niihin liittyvät vaatimukset (ISO 9001, SFS-EN 15224 sekä SHQS).”

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 

Koulutuspäivä 1

  • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet sekä menettelyt
  • Sisäiset auditoinnit osana organisaation laadunhallintajärjestelmää
  • Auditoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet
  • SHQS-laatuohjelman mukaisen sisäisen auditoinnin vaatimukset
  • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Välitehtävän ohjeistus (harjoitusauditointi)

Koulutuspäivä 2

 • Välitehtävän palaute
 • Havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana, näyttö vaatimuksenmukaisuudesta
 • Mittaamisen merkitys ja vaatimuksenmukaisuuden todentaminen sisäisessä auditoinnissa
 • Prosessien auditoinnin erityispiirteet
 • Sisäisenä auditoijana toimiminen

Voit syventää osaamistasi SHQS sisäisen auditoijan syventävässä koulutuksessa >> 
Soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat tehneet sisäisiä auditointeja ja kaipaavat täydennyskoulutusta ja kertausta sisäisen auditoinnin toteutukseen.

 


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu