Laadukas näytteenotto -koulutuskokonaisuus


Näytteenottoa tehdään lähes kaikissa terveydenhuollon yksiköissä ja näytteitä ottavat hyvin kirjava joukko terveydenhuoltoalan ammattilaisia.
Tutkimusten mukaan suurin osa laboratorioprosessin virheistä tapahtuu näytteenotossa, joten perehdytyksen ja jatkuvan ammattitaidon ylläpitoa ei voi liiaksi korostaa. Virhe voi viivästyttää potilaan hoitoa, johtaa uusintanäytteisiin ja kohonneisiin kustannuksiin. 
 

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka ottavat työkseen näytteitä joko satunnaistesti tai kokoaikaisesti.  Perehdytyksestä on saattanut kulua jo hiukan aikaa ja nyt voisi olla tarpeen syventää erilaisten näytteenottotekniikoiden vaiheiden merkitystä tuloksiin.  

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta yksittäisestä webinaarista. 

  1. Mikrobiologisten näytteiden otto
  2. Virtsanäytteenotto
  3. Lasten näytteenotto
  4. Laskimonäytteenotto
  5. EKG ja Holter -tutkimukset
  6. Spirometria ja bronkodilataatio sekä diffuusiokapasiteetin mittaus 

Koulutuskokonaisuuden käytyäsi ymmärrät laadukkaan näytteenoton kriteerit sekä niiden merkityksen tulokseen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen henkilö osaa arvioida oman näytteenottotoiminnan laatutekijöitä ja parantaa toimintaa. 


 

KEVÄT JA SYKSY 2022

Aika: 18.2.25.3.29.4.27.5., 30.9., 28.10. kello 12-15.00
Paikka: Teams
Hinta: 1275€ +alv 24%

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Jokaiselle, joka työssään ottaa tai käsittelee laboratorionäytteitä tai tekee potilaille fysiologisia tutkimuksia.

Koulutuksen käytyäsi:

  • Tiedät laadukkaan näytteenoton kriteerit 
  • Tunnistat näytteenottoon ja tutkimuksiin liittyvät virhelähteet 
  • Osaat arvioida näytteenoton ja tutkimuksen onnistumista ja uusintanäytteen tarvetta 
  • Ymmärrät laadunarvioinnin tärkeyden laadun ylläpitämiseksi 

Muuta huomioitavaa:
Koulutuskokonaisuus sisältää 6 yksittäistä webinaaria. Voit osallistua kokonaisuuden lisäksi myös yksittäisiin webinaareihin.

Kouluttajat:

Miia Hakula, LL 

Tarja Friman, TtM 

Marjut Murtosaari Bioanalyytikko YAMK, AmO Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset ja ajankohdat:

Koulutus 1 – Mikrobiologisten näytteiden ottaminen, 18.2.2022 klo 12.00-15.00.
Mikrobiologiset näytteet ovat hyvin herkkiä näytteenoton virheille. Näitä virheitä voi toisinaan olla mahdotonta tunnistaa näytteen analysointi vaiheessa, joten mahdolliset riskikohdat tulee tunnistaa jo näytteenotto vaiheessa. Koulutus antaa hyvät perustiedot jokaiselle mikrobiologisia näytteitä ottavalle hoitajalle.

 

Koulutus 2 – Virtsanäytteenotto, 25.3.2022 klo 12.00-15.50.
Virtsanäytteenotto on yleensä potilaan itsensä suorittama tehtävä. Hoitajilla on kuitenkin tärkeä tehtävä opastaessa asiakasta ottamaan näyte oikealla hetkellä ja oikealla tavalla, jotta näyte voidaan tutkia ja siitä saadaan luotettava tulos. Hoitajan pitää myös tietää kuinka näytettä tulee käsitellä ja säilyttää oikeaoppisesti. Koulutus antaa hyvät perustiedot jokaiselle virtsanäytteitä käsittelevälle hoitajalle.

 

Koulutus 3 – Lasten näytteenotto, 29.4.2022 klo 12.00-15.00.
Näytteeseen tulevan lapsen ja hänen vanhempien kohtaaminen vaatii psykologista silmää. Hoitajan tulee osata ottaa huomioon erilaiset lapset ja heidän tarpeet. Myös itse näytteenotto toimenpiteenä saattaa toisinaan vaatia erikoisjärjestelyjä ja -tarvikkeita verrattuna aikuisesta otettavaan näytteeseen. 

 

Koulutus 4 – Laskimonäytteenotto, 27.5.2022 klo 12.00-15.00.
Potilaiden hoito vaatii usein laboratoriotutkimuksia. Jotta palvelupolku olisi mahdollisimman tehokas, otetaan laskimonäytteitä paljon myös perinteisten laboratorioiden ulkopuolella, kuten hoivakodeissa, kotisairaanhoidossa ja avosairaanhoidossa. Koulutuksessa saat perustiedot siitä, mitä sinun tulee tietää, jotta saat laadukkaat ja luotettavat laboratoriotutkimukset otettua.

 

Koulutus 5 – EKG ja Holter -tutkimukset, 30.9.2022 klo 12.00-15.00.
EKG ja Holter tutkimuksien suorittajalla on suuri merkitys tuloksen luotettavuuteen.  EKG-rekisteröintiä suorittavan on osattava rekisteröidä laadukas ja tulkinnan mahdollistava EKG-käyrä. EKG:n rekisteröijän ammattitaidosta on kiinni myös se, kuinka nopeasti kiireellistäkin hoitoa vaativa EKG-muutos huomataan ja päästään hoitamaan.

 

Koulutus 6 – Spirometria ja bronkodilaatio sekä diffuusiokapasiteetin mittaus, 28.10.2022 klo 12.00-15.00.
Spirometria ja bronkodilataatiokoe sekä diffuusiokapasiteettimittaus ovat hoitajan ja potilaan yhteistyössä tekemä tutkimus. Näissä tutkimuksissa korostuu tutkimuksen tekijän taito innostaa ja saada tutkittava toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Erityisesti spirometriassa on mahdollista tunnistaa useista virhelähteitä, suorittajasta johtuvat virhelähteet, potilaasta johtuvat virhelähteet, laitevirheet ja tulosten tulkinnassa tapahtuvat virheet. Nämä kaikki on tunnettava, jotta tulokset ovat laadukkaita ja luotettavia.

 

 


 

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100 % osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu