ISO 9001 -standardin mukainen sisäinen auditointi -koulutus, syksy 2021

Laatujärjestelmä on organisaation menestystekijä. ISO 9001:2015 on yleisin johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadun kehittämisen työkalu maailmanlaajuisesti.  Järjestelmän hyöty korostuu asiakkuuden hallinnassa, sidosryhmien odotuksissa, riskien arvioinneissa, omissa prosesseissa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Sisäistä auditointia hyödynnetään kehittämisen työkaluna. Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista, sekä valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi.

Aika: 23.11.2021 ja 13.1.2022, klo 9.00-16.00
Paikka: Teams
Hinta: 740€ + alv

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu: Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden esimiehet, asiantuntijat ja laadunhallinnasta vastaavat tai siihen osallistuvat henkilöt. Laadunhallinnasta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Osaat toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi standardin ISO 9001:2015 mukaisesti.
 • Tiedät sisäisen auditoinnin tavoitteet ja eri menettelytavat.
 • Osaat soveltaa sisäisen auditoinnin vaatimuksia oman organisaatiosi toiminnan arviointiin.

Muuta huomioitavaa: Koulutus toteutetaan kahtena eri päivänä. Välitehtävänä tehdään auditointiharjoitus omassa organisaatiossa.

Kouluttaja:

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 

Koulutuspäivä 1

  • Koulutuksen yleisesittely ja tavoitteet
  • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet sekä menettelyt
  • ISO-standardin/SFS-EN 15224:2016 käsitteet ja vaatimukset lyhyesti
  • Sisäiset auditoinnit osana laadunhallintaa
  • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Sisäisenä auditoijana toimiminen
  • Välitehtävän ohjeistus (harjoitusauditointi)

Koulutuspäivä 2

 • Kooste edellisen koulutuspäivän sisällöstä
 • Harjoitusauditointien esittely
 • Poikkeamat, kehittämiskohteet ja havainnot sisäisessä auditoinnissa
 • Mittaamisen merkitys ja näytöt sisäisessä auditoinnissa
 • Palautekeskustelu

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:

ISO 9001 sisäisen auditoijan syventävä koulutus

 


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu