ISO 14971:2019 standardi tutuksi -koulutus, syksy 2021


ISO 14971:2019 asettaa kansainväliset vaatimukset terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden riskinhallintamenettelyille tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Standardin avulla varmistetaan, että markkinoille päätyvät lääkinnälliset laitteet ovat turvallisia ja tehokkaita.

Koulutus antaa yleiskatsauksen vasta päivitettyyn ISO 14971 riskinhallintastandardiin ja sen vaatimuksiin. Koulutuksen avulla ymmärrät riskinhallinnan merkityksen lääkinnällisten laitteiden turvallisuudelle, osaat viedä standardin vaatimuksia käytäntöön ja löytää sopivia menetelmiä riskinhallintyöhön. Koulutuksessa huomioidaan myös EU lainsäädännön (MDR 2017/745, IVDR 2017/746) riskinhallinnalle asettamat vaatimukset sekä sivutaan muita oleellisia lääkinnällisten laitteiden riskinhallintaan liittyviä standardeja (mm. käytettävyys ja biologinen turvallisuus) ja ohjeistuksia.

 


 

Aika: 23.11. 2021, klo 8.30-16.00
Paikka: Teams
Hinta: 690€ +alv 24%

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden parissa työskenteleville, laatupäälliköille, tuotekehityksen ja riskinhallinnan vastuuhenkilöille.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Sinulla on hyvä yleiskuva ISO 14971:2019 riskinhallintastandardista ja sen vaatimuksista
 • Ymmärrät riskinhallinnan merkityksen lääkinnällisten laitteiden laadun näkökulmasta
 • Osaat viedä standardin vaatimuksia käytäntöön
 • Osaat huomioida EU lainsäädännön (MDR 2017/745, IVDR 2017/746) riskinhallinnalle tuomat lisävaatimukset
 • Ymmärrät uuden standardiversion mukanaan tuomat muutokset

Muuta huomioitavaa:
Koulutus sisältää pienryhmäkeskusteluja ja interaktiivisia harjoituksia erilaisia työkaluja hyödyntäen (Esim. Socrative, Kahoot, Mentimeter).

Kouluttaja:

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

  • Riskinhallinnan peruskäsitteet
  • ISO 14971:2019 yleiset vaatimukset ja keskeiset muutokset aikaisempaan standardiversioon
  • EU lainsäädännön (MDR 2017/745 ja IVDR 2017/746) vaatimukset riskinhallinnalle
  • Riskinhallintasuunnitelma
  • Riskien analysointi, arviointi ja kontrollointi
  • Riski-hyötyanalyysi ja jäännösriskin arviointi
  • Riskien hyväksyttävyyskriteerit
  • Riskinhallintaraportti
  • Tuotannonjälkeinen seuranta riskinhallinnan näkökulmasta
  • IVD-tuotteiden riskinhallinnan erityispiirteet
  • Lääkinnällisten ohjelmistojen riskinhallinnan erityispiirteet
  • ISO/TR 24971:2020 sekämuut oleelliset standardit ja ohjeistukset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:
ISO 13485 standardi tutuksi -koulutus
Perusteet lääkinnällisten ohjelmistojen kehittämiselle
Framework of modern medical software development cycle

 


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu