ISO 9001 -standardin mukainen sisäinen auditointi -koulutus, syksy 2020

Laatujärjestelmä on organisaation menestystekijä. ISO 9001:2015 on yleisin johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadun kehittämisen työkalu maailmanlaajuisesti.  Järjestelmän hyöty korostuu asiakkuuden hallinnassa, sidosryhmien odotuksissa, riskien arvioinneissa, omissa prosesseissa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Sisäistä auditointia hyödynnetään kehittämisen työkaluna. Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista, valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi ja opit käyttämään sisäistä auditointia työyhteisön kehittämisvälineenä.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden esimiehet, asiantuntijat sekä laadunhallinnasta ja kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Kouluttajat: Labqualityn ISO 9001 pääauditoijat Merja Himanto ja Ulla-Mari Aakula

Aika ja paikka: 23.10.2020 ja 3.12.2020 (molempina päivinä 9.00-16.00), etäkoulutus (Teams)

Koulutus: Toteutetaan kahdessa osassa. Välitehtävänä tehdään auditointiharjoitus omassa organisaatiossa.

Hinta: 740€ + alv 24%

Kaikki laadun rakentamisen palaset.

Koulutuksen sisältö

1. koulutuspäivä
  • Esittäytyminen ja omien tavoitteiden kirjaaminen
  • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet sekä menettelyt
  • ISO-standardin käsitteet ja dokumentointivaatimukset
  • Sisäiset auditoinnit
  • Prosessit ja vaadittavat näytöt sisäisessä auditoinnissa
  • Välitehtävän ohjeistus (auditointiharjoitus)
2. koulutuspäivä
  • Välitehtävien esittely ja arviointi
  • Mittaamisen merkitys ja näytöt sisäisessä auditoinnissa
  • Teoria kohtaa käytännön – yhteenveto
  • Sisäisen auditoinnin työkaluja

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu