SHQS-laatuohjelman mukainen sisäisten auditoijien koulutus (SAKO), kevät 2021

SHQS laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS laatuohjelma perustuu arviointikriteeristöön, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laatutarpeita. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä sekä ISO 9001 periaatteet.  

Sisäisten auditoijien koulutus (SAKO) on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat sisäiseen arviointiin, laatujärjestelmän ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. Koulutus tarjoaa kattavat perustiedot organisaation laatujärjestelmän sisäisestä arvioinnista SHQS-arviointikriteeristön vaatimusten pohjalta. Osallistuja saa sisäisen auditoijan pätevyyden oman organisaationsa sisäisen arvioinnin toteuttamiseen ja raportoimiseen.

Sisäisten auditoijien koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä niiden välissä omassa organisaatiossa tehtävästä auditointiharjoituksesta. Suositellaan, että ennen SAKO-koulutusta osallistuja on käynyt joko MEKO-koulutuksen tai hänellä on kokemusta SHQS-laatuohjelman menetelmien käytöstä (mm. itsearvioinnit).

Kouluttaja: Nina Heinola, Labquality Oy

Aika ja paikka: 22.4.2021 ja 3.6.2021 (molempina päivinä klo 9.00-16.00), etäkoulutus (Teams)

Koulutus: Toteutetaan kahdessa osassa. Välitehtävänä tehdään auditointiharjoitus omassa organisaatiossa.

Hinta: 740 € + alv 24 %

Kaikki laadun rakentamisen palaset

Koulutuksen sisältö:

1.koulutuspäivä
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS)
 • Keskeisiä näkökulmia laadunhallintaan
 • Sisäiset auditoinnit osana organisaation arviointijärjestelmää
 • Auditoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet
 • Sisäisen auditoinnin vaatimukset
 • Auditoinnin osapuolet, tehtävät ja vastuut
 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu ja käytännön toteutus
 • Auditoinnin raportointi
 • Välitehtävän tehtäväksianto
2.koulutuspäivä
 • Välitehtävän käsittely
 • Auditoinnin suullinen palaute
 • Auditointiaineiston sekä raportin käsittely ja arkistointi
 • Prosessien auditoinnin erityispiirteet
 • Mittaustietojen hyödyntäminen auditoinneissa
 • Auditointiprosessi vuosisuunnittelun osana
 • Auditointitoiminnan arviointi
 • ”Minä auditoijana” – auditoijan valmiudet ja auditoijana kehittyminen

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu