SHQS-laatuohjelman mukainen menetelmäkoulutus (MEKO), syksy 2020

SHQS laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS laatuohjelma perustuu arviointikriteeristöön, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laatutarpeita. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä sekä ISO 9001 periaatteet.

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johdolle, laatukoordinaattoreille ja vastuuyksiköissä toimiville laatuvastaaville sekä muille laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta kiinnostuneille.

Koulutuksessa syvennytään sosiaali- ja terveyspalvelujen laadunarviointikriteeristön rakenteeseen ja sisältöön, kriteeristön käyttöön itsearviointivälineenä, itsearviointimenetelmään kehittämistyön tukena sekä Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaan, Social and Health Quality Standard (SHQS) laatujärjestelmänä ja laadunhallintamenetelmänä. Koulutuspäivien välillä tehdään itsearviointiharjoitus omassa organisaatiossa.

Aika ja paikka: 17.9.2020 ja 21.10.2020 (molempina päivinä klo 9:00-16:00), etäkoulutus (Teams)
Kouluttaja: Nina Heinola, kouluttaja, Labquality Oy
Hinta: 670€ + alv 24%

Kaikki laadun rakentamisen palaset

Koulutukset sisältö:

1.koulutuspäivä
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS)
 • SHQS-laatujärjestelmän käyttöönotto, laaduntunnustuksen myöntäminen ja ylläpito
 • SHQS-laatujärjestelmä yksikön ja toiminnan kehittämisen välineenä
 • SHQS-arviointikriteeristön sisältämät vaatimukset
 • Sähköinen ohjelma (Laatuportti) laatutyöhön
 • Johtamisen kriteeristö ja yksikkö- ja prosessikriteeristö arviointivälineenä
 • Arviointikriteeristön rakenne ja itsearvioinnin toteuttaminen
 • Välitehtävän tehtäväksianto
2.koulutuspäivä
 • Välitehtävän purku ja tarkennusta kriteeristön tulkintaan
 • Kehittämistyön toteutus, laatutyökalujen käyttö kehittämisen tukena
 • Laadunhallinnan dokumentointi
 • Prosessien kehittäminen ja mittaaminen
 • Auditoinnit yksikön ja toimintojen kehittämistyön tukena, ulkoisiin auditointeihin valmistautuminen

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Koulutus voidaan toteuttaa myös organisaatiokohtaisesti räätälöitävänä koulutuksena. Pyydä tarjous: koulutus@labquality.fi

Pin It on Pinterest

Jaa sivu