SFS-EN 15224 -standardi tutuksi

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on terveydenhuollon organisaation strateginen päätös, joka voi auttaa parantamaan organisaation kokonaisvaltaista suorituskykyä sekä asiakastyytyväisyyttä.

Terveydenhuollon organisaatioiden laatujohtamisen tueksi on nyt mahdollista ottaa käyttöön nimenomaan terveyspalveluille suunnattu SFS- EN 15224:2016 standardi. SFS-EN 15224 standardi pohjautuu täysin ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin, mutta 15224-standardiin on lisätty vaatimuksia liittyen organisaatiossa tuotettaviin terveyspalveluihin.

SFS-EN 15224 -standardin vaatimuksissa korostuu erityisesti määriteltyjen kliinisten prosessien mukainen työskentely sekä asiakas -ja potilasturvallisuuden ja palveluun liittyvien riskien hallinta.

Parhaimmillaan standardin käyttöönotolla on organisaatiolle selkeitä hyötyjä:

  • parantamalla toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta
  • tekemällä asiakas -ja potilasturvallisuuden vaatimukset näkyviksi
  • mittaamalla työn laatua ja toimintaa
  • antamalla puitteet toiminnan jatkuvalle arvoinnille ja parantamiselle

Koulutus antaa yleiskatsauksen standardiin SFS-EN 15224:2016 ja sen vaatimuksiin.

Aika ja paikka: 28.1.2021 (klo 9.00-16.00), etäkoulutus (Teams)

Kouluttaja: Merja Himanto, johtava auditoija, Labquality Oy

Hinta: 450 € + alv 24 %

Kenelle koulutus on suunnattu? Organisaation laatutyön parissa työskentelevät henkilöt sekä laadun johtamisesta vastaavat henkilöt. Laatutyöstä sekä standardista SFS-EN 15224:2016 kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen sisältö:

  • Laadunhallintajärjestelmän hyödyt toiminnan kehittämisessä ja arvioimisessa
  • Standardi SFS-EN 15224, rakenne ja sisältö
  • Standardi SFS-EN 15224, termit ja määritelmät
  • Prosessimainen toimintatapa apuna laadunhallinnassa
  • Laatuvaatimukset ja -ominaisuudet terveydenhuollossa standardin 15224 näkökulmasta
  • Organisaation laadunhallintajärjestelmän rakenne. Mitä standardin mukainen toiminta edellyttää?

Kaikki laadun rakentamisen palaset

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu