SFS-EN 15224 -standardin mukainen sisäinen auditointi -koulutus

Terveydenhuollon organisaatioiden laatujohtamisen tueksi on  mahdollista ottaa käyttöön nimenomaan terveyspalveluille suunnattu SFS- EN 15224:2016 standardi. SFS-EN 15224 standardi pohjautuu täysin ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin, mutta 15224-standardiin on lisätty vaatimuksia liittyen organisaatiossa tuotettaviin terveyspalveluihin.

Sisäistä auditointia hyödynnetään laadunhallinnan kehittämisen työkaluna, ja se on myös yksi standardin vaatimuksista. Koulutuksessa saat perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista sekä valmiudet ja osaamisen toimia sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi standardin SFS-EN 15524 mukaisesti.

Koulutus on kaksipäiväinen. Koulutukseen kuuluva välitehtävä auttaa sinua myös soveltamaan standardin vaatimuksia omassa organisaatiossasi.

Standardin SFS-EN 15224:n perustietojen hallinta helpottaa sisäisen auditoinnin vaatimusten omaksumista, mutta standardin tarkempi tuntemus ei ole ehdoton edellytys koulutukseen osallistumiselle. Halutessasi syventyä tarkemmin nimenomaan SFS-EN 15224:n standardin vaatimuksiin, voit osallistua tammikuussa järjestettävään ”Standardi tutuksi” -koulutukseen.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon organisaatioiden esimiehet, asiantuntijat ja laadunhallinnasta vastaavat tai siihen osallistuvat henkilöt. Laadunhallinnasta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Kouluttaja: Merja Himanto, johtava auditoija, Labquality Oy

Aika ja paikka: 27.4.2021 ja 10.6.2021 (molempina päivinä klo 9.00-16.00), etäkoulutus (Teams)

Koulutus: Toteutetaan kahdessa osassa. Välitehtävänä tehdään auditointiharjoitus omassa organisaatiossa.

Hinta: 740 € + alv 24%

Kaikki laadun rakentamisen palaset.

Koulutuksen sisältö

1. koulutuspäivä
 • Koulutuksen yleisesittely ja tavoitteet
 • Laadun ja auditoinnin peruskäsitteet sekä menettelyt
 • ISO-standardin/SFS-EN 15224:2016 käsitteet ja vaatimukset lyhyesti
 • Sisäiset auditoinnit osana laadunhallintaa

 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • Sisäisenä auditoijana toimiminen
 • Välitehtävän ohjeistus (harjoitusauditointi)

2. koulutuspäivä
 • Kooste edellisen koulutuspäivän sisällöstä
 • Harjoitusauditointien esittely
 • Poikkeamat, kehittämiskohteet ja havainnot sisäisessä auditoinnissa
 • Mittaamisen merkitys ja näytöt sisäisessä auditoinnissa
 • Palautekeskustelu

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu