Lääkinnällisten laitteiden ohjelmisto-osaajan koulutuskokonaisuus

Täydennä osaamistasi ja ymmärrystäsi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien ohjelmistojen erityispiirteistä sekä vaatimuksista!

Tiedätkö vastaako lääkinnällisen laitteesi ohjelmisto alan standardeja ja vaatimuksia? Mitä erityistä ohjelmistojen kehittäminen lääkinnällisiin laitteisiin vaatii? Oletko selvillä mikä on oleellista ohjelmistojen kehitykselle alan standardien ja lääkinnällisten laitteiden sääntelyn näkökulmasta?

Labquality tarjoaa täydennyskoulutuspaketin sinulle, joka haluat ymmärtää kokonaiskuvan alan vaatimuksista ohjelmistojen kehitykseen liittyen. 
 
Miksi kannattaa osallistua?

Opi alan uusimmat standardit, menettelyt sekä MDR että IVDR näkökumista
Ymmärrä, mistä vaatimukset tulevat ja mikä on oleellista
Opi ohjelmistokohtaisten koulutusten lisäksi oleellisimmat asiat lääkelaitteista, riskienhallinnasta  sekä ISO 13485 laatujärjestelmästä
Opi alan keskeisin terminologia ja kommunikoi sujuvasti laadunhallinnan asioista
Tee ohjelmistostasi kilpailuetusi! 

Kenelle?
Sinulle, joka tarvitset sopivaa muunto- tai täydennyskoulutuspakettia ja toimit  terveydenhuollon ohjelmistojen parissa


Lääkinnällisten laitteiden ohjelmisto-osaajan koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä toisiaan täydentävää koulutusta, joista voit valita kaikki, tai vain poimia parhaat omien tarpeidesi mukaan.

ISO 13485 -standardi tutuksi >>  
Koulutus antaa yleiskatsauksen ISO 13485:2016 laadunhallintajärjestelmästandardiin ja sen vaatimuksiin. 

Perusteet lääkinnällisten ohjelmistojen kehittämiselle >>
Koulutus antaa ylätason ymmärryksen lääkinnällisen ohjelmiston suhteesta eri tasoisiin vaatimuksiin (asetukset, standardit ja ohjeistukset) ja auttaa ymmärtämään viitekehyksen, jossa ohjelmistoja kehitetään.

Framework of modern medical software development >>
Koulutus syventää lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä huomioitavia erityisvaatimuksia

ISO 14971:2019 -standardi tutuksi >>
Koulutus antaa yleiskatsauksen vasta päivitettyyn ISO 14971 riskinhallintastandardiin ja sen vaatimuksiin.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu