Preanalytiikka, paineilmakuljettimet/ putkipostijärjestelmät

Uusi ulkoinen laadunarviointikierros:
Preanalytiikka, paineilmakuljettimet/ putkipostijärjestelmät

Labquality esittelee täysin uudenlaisen ulkoisen laadunarviointikierroksen, joka on suunnattu erityyppisille paineilmakuljettimille/putkipostijärjestelmille. Verinäytteiden hemolyysi on yksi yleisimmistä syistä näytteen hylkäämiselle, ja aiheuttaa jopa 40-80% kaikista preanalyyttisistä virheistä. Näytteiden kuljetuksen aiheuttama rasitus on yksi näytteiden hemolysoitumiseen vaikuttava tekijä.

Labqualityn uusi laadunarviointikierros laskee paineilmakuljetinjärjestelmästä johtuvan tärinän ja muiden fysikaalisten tekijöiden aiheuttaman hemolyysin sekä näytteen hylkäämisen todennäköisyyden, kun pyyntönä ovat kalium, LD ja ASAT. Laadunarviointikierros on suunnattu laboratorioille, jotka käyttävät paineilmakuljettimia verinäytteiden kuljettamiseen. Touko-kesäkuun koekierroksessa tarkastellaan kuljetuslinjaa ensiavusta laboratorioon. Koekierros on ilmainen rajatulle osallistujamäärälle ja edellyttää osallistumisen marraskuun maksulliselle kierrokselle, jossa on mahdollisuus tarkastella 1-3 kuljetuslinjaa.


Koekierroksen toteutus ja raportointi

  • Osallistujille lähetetään kaksi mittausputkea (”VitalVials”) ja heitä pyydetään lähettämään putket paineilmakuljettimen avulla ensiavusta laboratorioon. VitalVials-putkia tulee käsitellä samalla tavalla kuin potilasnäytteitä. Kuljetuksen jälkeen putket palautetaan Labqualityyn datan analysointia varten.
  • Osallistujien data analysoidaan standardoidun prosessin avulla ja siitä luodaan raportti, joka osoittaa kuljetuksen vaikutuksen näytteisiin ja valittuihin analyytteihin.
  • Raportin perusteella osallistuja voi arvioida paineilmakuljetusjärjestelmän vaikutusta näytteiden hemolysoitumiseen.
  • Tulokset julkaistaan loppuraportissa, joka toimitetaan kaikille osallistujille.

7807 Preanalytiikka, paineilmakuljettimet

Kohderyhmä:
Laboratoriot, jotka käyttävät paineilmakuljettimia (putkiposti)
Näytteet:
2 kpl VitalVials -testiputkia
Kierrokset:
1, 2021 touko-kesäkuu, rajattu ilmainen koekierros
2, 2021 marraskuu, maksullinen kierros
Huom. Ilmoittautuminen edellyttää molemmille kierroksille osallistumista.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen koekierrokselle on päättynyt. Katso ajantasaiset kierrosaikataulut 2022 tuoteluettelosta.


 

Lisätiedot: Labqualityn asiakaspalvelu info@labquality.fi tai

Pin It on Pinterest

Jaa sivu